Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tại Quảng Ninh

Việc tuyển nhân viên kế toán tại Quảng Ninh là một công việc cần thiết để các doanh nghiệp và các tổ chức trong khu vực có thể thực hiện các hoạt động tài chính. Tuyển nhân viên kế toán tại Quảng Ninh cần đến những nhu cầu về giới tính, độ tuổi, học vấn, kinh nghiệm công việc và những kỹ năng cụ thể của mỗi ứng viên.

Giới Tính

Trong tuyển nhân viên kế toán tại Quảng Ninh, không cụ thể chỉ định nhu cầu về giới tính của ứng viên. Ứng viên có thể là cả nam và nữ.

Độ tuổi

Độ tuổi tối thiểu để ứng tuyển vào vị trí tuyển nhân viên kế toán tại Quảng Ninh là 18 tuổi.

Học Vấn

Ưu tiên sẽ được đặc biệt cấp cho những ứng viên có học vấn về kế toán, tài chính như:

  • Tốt nghiệp Đại học Kế toán – Tài Chính
  • Tốt nghiệp Cao đẳng Kế toán – Tài Chính
  • Tốt nghiệp Chuyên ngành Kế toán – Tài Chính

Kinh Nghiệm

Ưu tiên sẽ được cấp cho những ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực kế toán, tài chính.

Kỹ Năng Cụ Thể

Để hoàn thành công việc tốt, nhân viên kế toán tại Quảng Ninh cần có các kỹ năng cụ thể sau:

  • Năng lực văn phòng tốt.
  • Biết sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, ví dụ như phần mềm SAP, Kế toán Việt Nam
  • Biết nhiều quy định, luật và quy định thuế của địa phương.
  • Có khả năng phân tích và hợp quy tổ chức thích hợp.
  • Có khả năng làm việc ở nhóm.
  • Có khả năng làm việc độc lập.

Ưu tiên cấp cho những ứng viên có kinh nghiệm làm việc tốt, có ngôn ngữ tốt. Đặc biệt là cần có kỹ năng giao tiếp tốt với đối tác.

Thông tin chi tiết liên quan đến tuyển nhân viên kế toán tại Quảng Ninh, quý ứng viên có thể liên hệ trực tiếp trụ sở chính của chúng tôi để có được thông tin đầy đủ.

0838.386.486