Tuyển Nhân Viên Kế Toán tại Quảng Bình, Cần Kinh Nghiệm

Quảng Bình là một địa phương mới đang nhanh chóng phát triển trong ngành công nghiệp và kinh doanh. Do vậy, việc tuyển nhân viên kế toán cho Quảng Bình đang trở thành cần thiết để hỗ trợ cơ sở kinh doanh có hiệu quả.

Tuyển nhân viên kế toán tại Quảng Bình sẽ là kỹ năng và kinh nghiệm tốt nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp trong lãnh địa phương. Những người nộp đơn ưu tiên sẽ cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức hoặc các công ty có liên quan tới lĩnh vực kế toán.

1. Mô tả công việc

Chức năng chính của nhân viên kế toán tại Quảng Bình là giúp các cơ sở kinh doanh có thể đảm bảo thông tin tài chính luôn chính xác và được bảo quản như một cách tốt nhất. Cụ thể, nhân viên kế toán tại Quảng Bình sẽ được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ như sau:

 • Ghi nhận thông tin tài chính:In ấn, lãnh kho và xuất kho của các hàng hóa của các cơ sở kinh doanh.
 • Tổ chức các hoạt động kế toán:Kiểm tra tài khoản, tài chính và kê khai thuế.
 • Hỗ trợ các quyết định tài chính:Hỗ trợ và đề xuất các quyết định tài chính cho các cơ sở kinh doanh.
 • Hỗ trợ quản lý pháp lý:Hỗ trợ quản lý đăng kí, bảo mật và lưu trữ hồ sơ pháp lý của công ty.
 • Thực hiện các công tác thu, chi:Xử lý các giao dịch thu, chi và thực hiện các yêu cầu về quản lý tài sản.

2. Yêu cầu của vị trí

 • Có trình độ chuyên ngành kế toán.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở kinh doanh, các tổ chức hoặc các công ty có liên quan tới lĩnh vực kế toán.
 • Có quyền lực và trách nhiệm cao.
 • Biết các luật pháp của tài chính và quản lý đúng hiệu quả.
 • Có khả năng sử dụng các phần mềm về kế toán.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt và cởi mở.
 • Có tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác.

3. Quyền lợi

 • Mức lương hấp dẫn:Nhân viên kế toán tại Quảng Bình sẽ được trả lương theo những nội dung hợp đồng đã thống nhất.
 • Cơ hội đào tạo:Nhân viên kế toán cũng có thể học hỏi các chuyên môn trong lĩnh vực kế toán và được đào tạo trực tuyến.
 • Hỗ trợ định cư:Các nhân viên từ ngoài sẽ được hỗ trợ chi phí định cư.
 • Các chế độ khác:Các nhân viên sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi khác những phù hợp với các quy định của công ty.

4. Thời gian nộp đơn

Hạn cuối của thời gian nộp đơn là 30/11/20XX. Các ứng viên có thể nộp đơn trực tuyến trên trang web của chúng tôi hoặc gửi đơn xin việc qua email.

5. Quy trình phỏng vấn

Nộp đơn xin việc thành công sẽ được mời tham dự phỏng vấn vào thứ hai hàng tuần. Các ứng viên sẽ được phỏng vấn bởi đội ngũ kế toán và trợ lý kế toán để đánh giá khả năng và kinh nghiệm của ứng viên.

Với ưu điểm của Quảng Bình trong lãnh vực kế toán, tuyển dụng nhân viên kế toán tại địa phương sẽ là cộng sự hỗ trợ quan trọng cho các cơ sở kinh doanh.

0838.386.486