Tuyển nhân viên kế toán tại Bình Thuận năm 2020

Bình Thuận là một tỉnh có sự phát triển về kinh tế cũng như cộng đồng nhân viên cao. Do đó, tuyển nhân viên kế toán là một công việc có sự ưu tiên rất cao trong một tỉnh. Bước đầu tiên trong việc tìm kiếm nhân viên kế toán tại Bình Thuận là nắm rõ những yêu cầu về Kinh nghiệm cũng như các trình độ chuyên môn cần thiết.

Yêu cầu kinh nghiệm:

  • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.
  • Có kinh nghiệm trong kế toán với các công ty lớn.
  • Có kinh nghiệm trong làm việc với các hệ thống kế toán phức tạp.
  • Hiểu rõ các chuẩn kế toán quốc tế.

Trình độ chuyên môn :

  • Bằng cấp tối thiểu là bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, cao học.
  • Có thể tham gia các loại chương trình kế toán, kế toán thuế hoặc kế toán hành chánh.
  • Có khả năng sử dụng phần mềm kế toán, các loại phần mềm tài chính khác.
  • Có khả năng làm việc độc lập và đem lại kết quả cao.

Tuyển dụng nhân viên kế toán ở Bình Thuận là kế hoạch phát triển lớn của các công ty ở đây. Do đó, nếu bạn là một nhân viên kế toán có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và có thể đem lại các kết quả cao, bạn sẽ có cơ hội trở thành một thành viên trong cộng đồng nhân viên kế toán của Bình Thuận.

0838.386.486