Tuyển dụng Nhân viên Kế toán tại Tuyên Quang

Tuyên Quang là một thành phố của tỉnh cùng tên, nằm ở phía Bắc Việt Nam. Với lượng thu nhập cộng đồng mủi tăng thì các doanh nghiệp ở đây cũng cần đến những nhân viên chuyên nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ kế toán. Vì vậy, các doanh nghiệp áp dụng nhiều kĩ thuật tuyển dụng khác nhau để đảm bảo họ có các ứng viên tốt nhất để trở thành nhân viên kế toán.

Nghiệp vụ kế toán

Chức vụ kế toán không chỉ giới hạn ở phần luận, việc lập đơn và làm trả thuế, những nhiệm vụ của một nhân viên kế toán bao gồm:

 • Kiểm soát tài khoản: Nhân viên kế toán phải kiểm tra tài khoản, nhận và xử lý thanh toán và thực hiện các tác vụ kế toán khác.
 • Thực hiện kế hoạch tài chính: Nhân viên kế toán cũng phải sắp xếp các kế hoạch tài chính của doanh nghiệp, bao gồm việc dàn dựng kế hoạch chi tiêu và đánh giá nguồn cung cấp dịch vụ tài chính khác nhau.
 • Phân tích cơ cấu tài chính: Nhân viên kế toán phải sắp xếp các hóa đơn, giấy tờ có liên quan và phân tích cơ cấu tài chính của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ các phòng về kế toán: Nhân viên kế toán cung cấp hỗ trợ về kế toán cho các nhân viên khác trong Ủy Ban Quản Trị của doanh nghiệp.
 • Giải quyết các vấn đề tài chính: Nhân viên kế toán cũng phải giải quyết các vấn đề tài chính và cung cấp các giải pháp tài chính hợp lý để hỗ trợ các quyết định doanh nghiệp.

Yêu cầu của nhân viên kế toán

Để đảm bảo nhân viên kế toán thực hiện nhiệm vụ vừa mạnh vừa nhanh chóng, doanh nghiệp cần xác định các yêu cầu đối với nhân viên kế toán bao gồm:

 • Bằng cấp: Để trở thành nhân viên kế toán, nhân viên cần phải có bằng cấp kế toán hoặc bằng cấp có liên quan trong ngành tài chính.
 • Kinh nghiệm: Kinh nghiệm làm việc là một trong những yêu cầu của doanh nghiệp áp dụng trong việc tuyển dụng nhân viên kế toán. Nhân viên cần có ít nhất năm năm kinh nghiệm trong ngành hoặc có thể làm việc trong một ngành liên quan như tài chính, thị trường ngoại hối, bảo hiểm, quản trị tài sản v.v.
 • Kỹ năng lập trình: Kỹ năng lập trình cần được cập nhật thường xuyên để giúp nhân viên kế toán tiện lợi trong việc sử dụng các phần mềm kế toán.
 • Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp là một yêu cầu không thể thiếu đối với nhân viên kế toán, vì làm việc với nhiều cơ quan khác nhau cùng các bên liên quan khác nhau cũng như cần thiết phải liên hệ với khách hàng.

Quy trình Tuyển dụng nhân viên Kế toán tại Tuyên Quang

Quy trình tuyển dụng nhân viên kế toán tại Tuyên Quang thường được thực hiện theo các bước sau:

 • Xây dựng và xác định yêu cầu: Đối với việc tuyển dụng nhân viên kế toán, doanh nghiệp cần xây dựng các yêu cầu và tiêu chí tuyển dụng rõ ràng và cụ thể hoàn toàn.
 • Phát hành các thông báo tuyển dụng: Sau khi đặt ra yêu cầu và tiêu chí, doanh nghiệp sẽ tiến hành phát hành thông báo tuyển dụng nhân viên kế toán trên các trang web, tạp chí và các nguồn dữ liệu khác nhau.
 • Xét duyệt hồ sơ ứng viên: Sau khi nhận được các hồ sơ ứng viên, doanh nghiệp sẽ tiến hành xét duyệt các hồ sơ để lựa chọn các ứng viên phù hợp.
 • Đánh giá ứng viên: Sau khi chọn ra những ứng viên phù hợp, doanh nghiệp sẽ tiến hành đánh giá các ứng viên bằng cách chủ động phỏng vấn.
 • Thực hiện điều kiện cuối cùng: Sau khi đánh giá các ứng viên, doanh nghiệp cũng cần thực hiện một số điều kiện cuối cùng để đảm bảo rằng nhân viên sẽ làm việc tốt nhất.

Việc tuyển dụng nhân viên kế toán tại Tuyên Quang đòi hỏi phải có nhiều công việc cụ thể và chính xác, đòi hỏi phải có những nhân viên chuyên nghiệp để thực hiện công việc hiệu quả nhất. Vì vậy, các doanh nghiệp thường sử dụng các kĩ thuật tuyển dụng khác nhau để đảm bảo rằng họ luôn luôn lấy những nhân viên có thể phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp.

0838.386.486