Tuyển dụng Nhân viên Kế toán tại Thừa Thiên Huế

Tuyển dụng nhân viên kế toán tại Thừa Thiên Huế đang là nhu cầu của nhiều doanh nghiệp và tổ chức trong địa phương này. Trung tâm Kỹ Nghệ thông tin Thừa Thiên Huế cũng cần nhận được sự hỗ trợ của các nhân viên kế toán có kinh nghiệm. Việc làm mới này cần những nhân viên có khả năng quản lý tài chính hợp lý và có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến kế toán và sổ sách tốt nhất. Những kỹ năng cần thiết bao gồm:

Trình độ chuyên môn

 • Có bằng cấp Kế toán CPA hoặc tương đương.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán trên 1 năm.
 • Có những kiến thức cơ bản về kế toán và thuế.
 • Có khả năng phân tích sổ sách, báo cáo tài chính.
 • Có kiến thức về luật doanh nghiệp và kế toán.

Kỹ năng mềm

 • Khả năng làm việc độc lập – để có thể giải quyết các vấn đề tài chính một cách hiệu quả.
 • Khả năng đọc hiểu nhanh – để có thể xử lý các báo cáo và sổ sách nhanh chóng.
 • Kỹ năng làm việc nhóm – để cộng tác cùng với các cộng sự khác.
 • Tính toán lại của kiến thức – để có thể cập nhật lại các thông tin tài chính một cách khoa học và hiệu quả.

Trung tâm Kỹ Nghệ thông tin Thừa Thiên Huế sẽ nhận những nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm. Những nhân viên có khả năng hỗ trợ và có một trong những trình độ chuyên môn trên sẽ được ưu tiên. Việc làm này được cấp bằng cử nhân và sẽ được trả lương mức lương tốt. Chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ các ứng viên khi họ ứng tuyển và cung cấp cho họ các lợi ích lương thưởng hấp dẫn.

Doanh nghiệp trên toàn tỉnh cũng cần những nhân viên kế toán có khả năng. Quy trình tuyển dụng sẽ bao gồm các bước như liệt kê dưới đây:

Quy Trình Tuyển Dụng

 • Kiểm tra trình độ chuyên môn.
 • Thực hiện phỏng vấn.
 • Xác nhận các thông tin liên quan.
 • Xem xét các báo cáo và hợp đồng nhân viên.
 • Cấp bằng và xác nhận lương thưởng.

Trung tâm Kỹ Nghệ thông tin Thừa Thiên Huế rất hoan nghênh những ứng viên có khả năng và trình độ chuyên môn tốt. Chúng tôi cung cấp môi trường làm việc thoải mái và ổn định để giúp các nhân viên có thể phát huy năng lực của mình. Nếu bạn đã có trình độ chuyên môn và kỹ năng yêu cầu, hãy nộp đơn ứng tuyển ngay hôm nay.

0838.386.486