Tuyển dụng kế toán tại Bình Định | Tin tuyển dụng

Tuyển dụng Kế Toán Tại Bình Định

Mục Tiêu

 • Tìm kiếm và tuyển dụng một Kế Toán sở hữu kiến thức về kế toán và có thể giải quyết các yêu cầu kế toán hàng ngày.
 • Tìm kiếm và tuyển dụng một Kế Toán có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán – kho, tài chính.
 • Tìm kiếm và tuyển dụng một Kế Toán có thể hỗ trợ quản lý và điều chỉnh hàng hóa và chi phí.
 • Tìm kiếm và tuyển dụng một Kế Toán có khả năng làm việc độc lập hoặc trong nhóm.
 • Tìm kiếm và tuyển dụng một Kế Toán có thể sử dụng các kỹ thuật kế toán hiện đại.

Quy Trình Tuyển Dụng

Để tuyển dụng một Kế Toán hợp lý và chất lượng tại Bình Định, chúng tôi cần thực hiện các bước sau:

 • Tìm kiếm ứng viên và đăng tuyển trên các trang web hỗ trợ tuyển dụng (Vieclam24h, CareerLink, job.vniec.com…).
 • Tiến hành duyệt CV của ứng viên trùng khớp với yêu cầu tuyển dụng.
 • Tổ chức phỏng vấn với các ứng viên tốt nhất và xác định sự phù hợp với yêu cầu.
 • Biểu diễn các yêu cầu kỹ năng tới các ứng viên đã được lựa chọn và đánh giá thực tế để xác định điểm số của ứng viên.
 • Tinh chỉnh các chính sách, lương và miễn phí cho các ứng viên.
 • Chấp nhận và công nhận sự lựa chọn của các ứng viên.
 • Hoàn tất quy trình tuyển dụng và áp dụng những quy định về tuyển dụng, cũng như các quyền lợi và trách nhiệm của ứng viên đã được chọn.

Yêu Cầu Ứng Viên

 • Có trình độ văn hóa chuyên môn: ứng viên phải có trình độ chuyên môn về kế toán, thuế, tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kế toán: tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong kế toán, thuế, tài chính hoặc liên quan.
 • Có khả năng quản lý thời gian và năng lực hợp tác: phải có khả năng quản lý thời gian, tự quản lý một nhóm nhỏ hoặc làm việc độc lập cũng như có thể hợp tác với các bộ phận liên quan khác.
 • Có khả năng sử dụng công nghệ: ứng viên phải có khả năng sử dụng các phần mềm và công nghệ kế toán hiện đại (ví dụ: Quickbooks, Microsoft Excel…).
 • Có khả năng khảo sát và phân tích dữ liệu: ứng viên cần phải có khả năng khảo sát các quy định và phân tích các dữ liệu cần thiết.

Tổng Kết

Tuyển dụng một Kế Toán hợp lý tại Bình Định đòi hỏi có quy trình tuyển dụng nghiêm túc, cẩn trọng để đảm bảo việc tuyển dụng nhân sự chất lượng nhất và phù hợp nhất với yêu cầu. Chúng tôi cần phải xác định được các yêu cầu của ứng viên ở mức độ cao nhất, ai được chọn vào vị trí Kế toán của chúng tôi phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, khả năng quản lý thời gian, khả năng sử dụng công nghệ và khả năng khảo sát và phân tích dữ liệu để đảm bảo việc hoạt động với hiệu quả cao nhất.

0838.386.486