Tin tuyển dụng Kế toán tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang tuyển dụng một Kế toán để phục vụ cho các nhu cầu kinh doanh của Hà Tĩnh. Việc tuyển dụng sẽ cung cấp rất nhiều cơ hội cho những người có kinh nghiệm về kế toán và để tham gia vào các hoạt động sự nghiệp ở Hà Tĩnh. Những người được tuyển dụng sẽ được hưởng một lương cứng hàng tháng, một bộ phận tốt nhất để phục vụ các khách hàng của Hà Tĩnh.

Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm các hoạt động liên quan đến kế toán bao gồm:
  • Thống kê, kê khai thuế
  • Xử lý các hồ sơ thuế và kê khai thuế
  • Tài chính và kế toán các hoạt động kinh doanh
  • Làm việc với các tài khoản kế toán ngân hàng
  • Xây dựng chi phí và các hệ thống kế toán
 • Tham gia các hoạt động kinh doanh của Hà Tĩnh
 • Hỗ trợ và tham gia vào việc xây dựng các bảng tài chính
 • Hỗ trợ và thực hiện các công tác liên quan đến hoạt động kế toán

Yêu cầu công việc

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán
 • chứng chỉ và bằng cấp trong lĩnh vực Kế toán và Tài Chính
 • năng lực tốt về xử lý số liệu và có khả năng làm việc độc lập
 • Có thể hiểu rõ và thực hiện được các quy định về thuế công và thuế TNCN
 • Có tính chuyên nghiệp cao và khả năng làm việc độc lập

Quyền lợi

 • Mức lương cứng hàng tháng
 • Tham gia chương trình bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đầy đủ
 • Được nâng lương hàng năm dựa trên năng lực và thành tích của bạn
 • Cơ hội được tham gia vào các hoạt động sự nghiệp và các hoạt động ngoại khóa của Hà Tĩnh

Mọi người có thể gửi hồ sơ và thông tin liên hệ đến Hà Tĩnh theo yêu cầu sau: Email: [email protected], Số điện thoại: 0123456789. Hạn nộp hồ sơ là 31/10/2020.

0838.386.486