Thủ tục làm Giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Giấy phép kinh doanh hộ cá thể là quyền lợi đặc biệt và hạn chế đối với đối tượng kinh doanh trong quy định của pháp luật. Những nơi có nhu cầu thị trường cạnh tranh, thường yêu cầu một số định luật và lệnh của tổ chức hành chính thuộc cơ sở hóa. Để có thể kinh doanh hộ cá thể trên một thị trường cạnh tranh, bạn phải đi qua quá trình thủ tục làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể.

1. Bước đầu tiên: Làm quen với Hồ sơ xin giấy phép

Hồ sơ xin giấy phép bao gồm các tài liệu cần thiết để bạn có thể đề nghị cấp phép kinh doanh hộ cá thể. Trong đó bao gồm các thông tin sau:

 • Thông tin cá nhân: Bạn phải cung cấp thông tin về nơi ở hiện tại, nghề nghiệp, địa chỉ email, và địa chỉ thường trú.
 • Chứng minh nhân dân: Bạn cũng cần cung cấp chứng minh nhân dân để xác thực thông tin cá nhân.
 • Chứng chỉ kinh doanh: Bạn cần cung cấp chứng chỉ kinh doanh để xác nhận bạn có thể kinh doanh hộ cá thể.
 • Giấy phép tổ chức: Bạn cần cung cấp giấy phép tổ chức bị tuyên bố để chứng minh bạn đã tuân thủ luật của cơ quan tổ chức.
 • Chứng thực phải hợp pháp: Để chứng minh bạn đã tuân thủ luật của cơ quan tổ chức, bạn cũng phải cung cấp chứng thực phải hợp pháp trong lĩnh vực kinh doanh hộ cá thể của mình.

2. Bước thứ hai: Viết đơn xin giấy phép

Sau khi quá trình lấy hồ sơ xin giấy phép hoàn tất, bạn cần viết đơn xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể. Đây là một trong phần thiết yếu của công tác, bởi vì đây là quan trọng để các cơ quan tổ chức biết được thông tin về đối tượng kinh doanh của bạn. Đơn xin giấy phép được yêu cầu trình bày hoàn chỉnh và rõ ràng thông tin của bạn, bao gồm các thông tin sau:

 • Tên công ty: Tên của công ty, địa chỉ các cơ sở và địa chỉ trụ sở.
 • Mục đích kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh của bạn, công việc mà bạn muốn kinh doanh hộ cá thể và các dịch vụ cụ thể bạn muốn cung cấp.
 • Thông tin tài khoản: Một chứng minh nhận dạng số để xác thực tài khoản ngân hàng liên quan đến công ty của bạn.
 • Kế hoạch kinh doanh: Mô tả cụ thể về các kế hoạch kinh doanh của bạn và các chiến lược bạn đang thực hiện.

3. Bước thứ ba: Nộp hồ sơ xin giấy phép

Sau khi hoàn thiện đơn xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể của bạn, bạn cần phải nộp hồ sơ xin giấy phép cho cơ quan tổ chức và tham gia vào quá trình thẩm định. Bên cạnh việc nộp hồ sơ xin giấy phép, bạn cũng cần cung cấp các thông tin khác theo yêu cầu của cơ quan tổ chức, bao gồm:

 • Tài liệu hồ sơ đính kèm: Tài liệu hồ sơ đính kèm cần có giấy phép, bộ chứng chỉ, và bất kỳ thông tin tham khảo nào khác của một người để xác thực tính hợp pháp của hồ sơ xin giấy phép.
 • Một nệm khai báo đồng ý: Đây là một nệm khai báo đồng ý bảo đảm bạn là một người có quyền cung cấp các dịch vụ mà bạn kinh doanh hộ cá thể.
 • Phí xin giấy phép: Người kinh doanh cần thanh toán phí cho cơ quan tổ chức để họ có thể hoàn tất việc làm giấy phép.

4. Bước thứ tư: Thẩm định và cấp giấy phép

Khi hồ sơ xin giấy phép đã được nộp và thanh toán, cơ quan tổ chức sẽ bắt đầu tiến hành thẩm định hồ sơ. Việc thẩm định bao gồm việc kiểm tra tính hợp pháp của thông tin đã cung cấp bởi bạn, xem xét yêu cầu của bạn cho các dịch vụ hộ cá thể và các điều khoản khác có liên quan đến các quy định của pháp luật. Khi quá trình thẩm định hoàn tất, cơ quan tổ chức sẽ cấp giấy phép cho hoạt động kinh doanh hộ cá thể của bạn để bắt đầu kinh doanh hộ cá thể.

5. Bước cuối cùng: Đăng ký thuế và đăng kí bảo hiểm

Khi cơ quan tổ chức đã cấp giấy phép cho hoạt động kinh doanh hộ cá thể của bạn, bạn cần phải đăng ký thuế và bảo hiểm bắt buộc để bảo vệ bạn bằng cách bồi thường các thiệt hại liên quan đến kinh doanh hộ cá thể của bạn. Việc thực hiện luật thuế và đăng kí bảo hiểm sẽ đảm bảo rằng bạn có thể hoạt động trong tính hợp pháp và an toàn.

0838.386.486