Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể trong năm 2021

Người cá nhân muốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể, cần phải làm các thủ tục cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể trong năm 2021 bao gồm:

1. Tài liệu cần thiết

  • Giấy xác nhận đăng ký: bạn phải cung cấp cho bộ phận có thẩm quyền các giấy tờ gồm:
    • Giấy tờ chứng minh nhân dân có giá trị hợp lệ
    • Giấy chứng nhận địa chỉ cư trú
    • Xác nhận địa điểm kinh doanh cá thể

2. Hoàn thành hồ sơ đăng ký

Sau khi cung cấp tài liệu cần thiết, bạn cần phải điền vào một hồ sơ bao gồm:

  • Thông tin công ty hoặc cá nhân: bao gồm tên đăng ký, địa chỉ của công ty hoặc của bạn, số điện thoại, địa chỉ email, ngành nghề kinh doanh và số quyển số thuế.
  • Thông tin đăng ký thanh toán: bao gồm các thông tin liên quan đến hình thức thanh toán như: tên tài khoản, số tài khoản, loại tài khoản, tên ngân hàng, địa chỉ đăng ký, thông tin chuyển khoản và số thuế.

3. Phê duyệt và đăng ký

Sau khi hoàn thành hồ sơ, bạn sẽ gửi cho cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt và kích hoạt đăng ký hộ kinh doanh cá thể của bạn. Cơ quan này sẽ xem xét hồ sơ và cung cấp xác nhận đăng ký cho bạn.

4. Hoàn thành đăng ký

Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được một thẻ đăng ký hộ kinh doanh cá thể và cơ sở hệ thống hộ kinh doanh quốc tế có giá trị hợp lệ trên toàn cầu. Bạn có thể sử dụng thẻ để tham gia các giao dịch tài chính và đầu tư trên toàn cầu.

5. Quản lý tài khoản

Cuối cùng, bạn cần phải thường xuyên quản lý tài khoản đăng ký hộ kinh doanh cá thể của mình. Bạn có thể cập nhật thông tin tài khoản và kiểm tra số dư trong tài khoản bằng cách đăng nhập vào hệ thống hộ kinh doanh quốc tế.

Trên đây là một bài tổng quan về thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể trong năm 2021. Bạn cần phải cung cấp các tài liệu cần thiết, hoàn thành hồ sơ đăng ký, chờ phê duyệt và đăng ký, sau đó quản lý tài khoản của mình để bảo vệ quyền lợi của mình.

0838.386.486