Thu nhập dưới 2 triệu có phải quyết toán thuế?

Nếu bạn là một người có thu nhập dưới 2 triệu một năm, câu hỏi của bạn là có phải tôi phải quyết toán thuế như những người thu nhập cao hơn không? Để có được câu trả lời tốt nhất, bạn cần phải hiểu rõ được hệ thống thuế của Việt Nam và quyền lợi của bạn khi thu nhập dưới 2 triệu.

Mức thu nhập chịu thuế

Việt Nam có nghiêm khắc về việc thu thuế từ những công dân có thu nhập. Mức thu nhập chịu thuế được xác định là thu nhập cao nhất trong 12 tháng liên tiếp. Nếu thu nhập của bạn trong khoảng thời gian này dưới 2 triệu đồng, bạn không cần phải làm thủ tục thuế nào cả, nhưng vẫn phải đền phí thuế trên mô hình 2 triệu đồng một năm.

Quyền lợi của bạn

Bạn có thể được hưởng những quyền lợi dựa trên mức thu nhập của mình, bao gồm:

  • Chế độ cứng – bạn có thể nhận được chế độ cứng từ nhà nước nếu tổng thu nhập hàng năm của bạn không vượt quá 2 triệu đồng.
  • Các chính sách ưu đãi – bạn cũng có thể được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước như được hưởng những giảm giá mua sắm, giảm giá phí học tập, hoặc các khoản trợ cấp khác.
  • Giảm thuế – bạn cũng sẽ được hưởng giảm thuế trên các sản phẩm của riêng bạn, các khoản tiền lương của bạn, hoặc các khoản thu nhập khác như thu nhập từ việc đầu tư.

Tổng kết

Tuy nhiên, để hưởng các quyền lợi này, bạn sẽ vẫn phải đóng phí thuế trên dựa trên tổng thu nhập của bạn mỗi năm. Vì vậy, bạn nên tính toán những khoản thu nhập của bạn và thuế phải đóng trước khi xác định xem có phải bạn có phải quyết toán thuế hay không.

0838.386.486