Thành Lập Doanh Nghiệp Mới: Các Thủ Tục Cần Làm

Xuất phát từ ý tưởng của bạn, thành lập một doanh nghiệp mới cần qua quá trình tốn kém thời gian và công sức để chuẩn bị cho việc thành lập. Những thủ tục này chủ yếu liên quan đến các nghĩa vụ hành chính và kiểm toán. Hiểu được các thủ tục để thành lập doanh nghiệp mới có thể giúp bạn tránh được tình trạng bị hoãn hoặc tránh rủi ro không mong muốn xảy ra. Với các thủ tục thành lập doanh nghiệp, bên dưới là 5 vấn đề bạn cần làm.

1. Đăng Ký Tên Doanh Nghiệp

Đầu tiên, bạn cần phải đăng ký tên doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền. Đây là bước quan trọng nhất và trước tiên của quá trình thành lập. Thực hiện xong đăng ký này, bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký.

2. Đăng Ký Doanh Nghiệp với Cục Thuế

Tiếp theo, bạn cần đăng ký doanh nghiệp với cục thuế. Để tham gia các khoản thu thuế, bạn cần cung cấp thông tin cá nhân và tên doanh nghiệp của bạn đã được đăng ký tại bước trên. Trong thời gian này, bạn cũng có thể yêu cầu mã số thuế cho doanh nghiệp của mình.

3. Đăng Ký Tài Khoản Kinh Doanh

Ngoài ra, bạn cũng cần đăng ký tài khoản kinh doanh tại cơ quan chức năng nhằm đăng ký tên người đại diện đối với doanh nghiệp của bạn. Bạn cũng có thể cung cấp thông tin về hình thức giao dịch hoặc ký kết các hợp đồng doanh nghiệp sau khi đã đăng ký tài khoản kinh doanh.

4. Đăng Ký Tài Khoản Thuế

Để nộp thuế trong suốt quá trình kinh doanh, bạn phải bắt buộc đăng ký tài khoản thuế tại cơ quan thuế để có thể nộp các loại thuế từ các kênh bán hàng của bạn. Đây cũng là bước quan trọng của quy trình thành lập doanh nghiệp.

5. Danh Mục Các Loại Thuế Khác

Cuối cùng, bạn cũng cần biết được các loại thuế cần nộp cho doanh nghiệp của bạn. Bạn nên tìm hiểu về các loại thuế sau:

  • Thuế TNDN
  • Thuế TNCN
  • Thuế thu nhập cá nhân
  • Thuế vận chuyển
  • Thuế lương
  • Thuế và lệ phí khác

Để tốt nhất các thủ tục thành lập doanh nghiệp, các bước trên sẽ giúp bạn tối ưu hóa quá trình thành lập doanh nghiệp của mình và tránh những rủi ro không mong muốn.

0838.386.486