Thành lập Doanh nghiệp LegalBiz

LegalBiz là một công ty cung cấp dịch vụ công ty pháp lý. Tại Việt Nam không có nhiều công ty pháp lý có thể đến, nên với sự phát triển của thị trường, LegalBiz đã cung cấp một cơ hội để đổi lại.

LegalBiz là doanh nghiệp được thành lập năm 2020 và được đặt tại thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đây là một công ty pháp lý hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ pháp lý và dịch vụ hỗ trợ cơ bản cho người dùng.

LegalBiz là đối tác tin cậy của các công ty doanh nghiệp lớn, nhỏ, nhà đầu tư, khách hàng cá nhân, cộng đồng pháp lý và phúc lợi trong Việt Nam. LegalBiz đã nổi tiếng trong các lĩnh vực bao gồm: tư vấn pháp lý, tham vấn thị trường, luật dụng, luật sửa đổi, việc giải quyết tranh chấp, thu hồi tài sản và soạn thảo hợp đồng.

Mục tiêu của LegalBiz

LegalBiz cung cấp các dịch vụ pháp lý chất lượng cao với mục tiêu của mình để giúp đỡ cộng đồng pháp lý và các khách hàng cá nhân trong các hoạt động mỗi ngày. Mục tiêu chính của LegalBiz bao gồm:

 • Cung cấp dịch vụ chất lượng cao: Nhiệm vụ của LegalBiz là cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cao và luôn là đối tác tin cậy cho các công ty.
 • Tăng tính công bằng trong lĩnh vực pháp lý: LegalBiz cũng có mục tiêu giúp phát triển và tăng cường tính công bằng trong lĩnh vực pháp lý thông qua các đối tác pháp lý trên toàn quốc.
 • Cung cấp dịch vụ phục vụ khách hàng tốt nhất: LegalBiz luôn luôn lắng nghe và đảm bảo rằng mọi khách hàng luôn được phục vụ tốt nhất.
 • Cung cấp dịch vụ đơn giản hơn: LegalBiz nỗ lực để cung cấp dịch vụ pháp lý đơn giản hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.
 • Giới thiệu định hướng pháp lý mới: LegalBiz luôn đề cao việc giới thiệu định hướng pháp lý mới để hỗ trợ cộng đồng pháp lý và các khách hàng cá nhân.
 • Góp phần xây dựng mô hình pháp lý trong tương lai: LegalBiz nỗ lực để góp phần xây dựng mô hình pháp lý bền vững trong tương lai tốt hơn.

Quy trình Thành lập Doanh nghiệp LegalBiz

Thành lập doanh nghiệp LegalBiz là một quy trình thẩm định và xin phép từ các cơ quan có liên quan. Quy trình này thường bao gồm các bước sau:

 • Tìm kiếm thông tin: Đầu tiên bạn cần tìm hiểu và biết thêm về các yêu cầu thành lập công ty của các cơ quan có liên quan.
 • Xác định đối tượng thành lập: Bạn cần xác định loại hình doanh nghiệp, mục đích, địa điểm và địa điểm thành lập của công ty.
 • Đặt tên công ty: Quy trình thành lập doanh nghiệp cần bắt đầu bằng việc đặt tên cho công ty.
 • Lập đề cương chi tiết: Tiếp theo bạn cần lập đề cương chi tiết về công ty bao gồm mục đích, hình thức, địa điểm, chức năng, quyền và nghĩa vụ của công ty.
 • Xin phép cơ quan có liên quan: Sau khi hoàn chỉnh đề cương chi tiết của công ty, bạn cần gửi đến các cơ quan có liên quan để xin phép thành lập.
 • Đăng ký hồ sơ: Sau khi xin phép thành lập doanh nghiệp, bạn sẽ phải đăng ký hồ sơ thành lập công ty và các tài liệu hợp lệ của công ty.
 • Cấp mã số doanh nghiệp: Bạn sẽ phải điền vào biểu mẫu thông tin thành lập doanh nghiệp, sau đó các cơ quan có liên quan sẽ cấp cho bạn mã số doanh nghiệp.
 • Ký hợp đồng: Cuối cùng, bạn cần ký hợp đồng với tất cả các đối tác để xác nhận các yêu cầu và điều khoản của hợp đồng.

Kết quả của quá trình thành lập doanh nghiệp LegalBiz

Kết quả của quá trình thành lập doanh nghiệp LegalBiz là một công ty pháp lý hiệu quả hoạt động được công nhận và có uy tín trên thị trường. Các cơ quan có liên quan cũng có thể xem xét địa chỉ công ty doanh nghiệp LegalBiz đã đăng ký.

LegalBiz đã đạt được mục tiêu của mình trong việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao, tăng cường tính công bằng trong lĩnh vực pháp lý, cung cấp dịch vụ phục vụ khách hàng tốt nhất, cung cấp dịch vụ đơn giản hơn, giới thiệu định hướng pháp lý mới và góp phần xây dựng mô hình pháp lý trong tương lai.

LegalBiz đã trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý trong khu vực và luôn lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

0838.386.486