Tạo hộ kinh doanh cá thể: một hướng dẫn cơ bản

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, kinh doanh cá thể có thể là cách thân thiện và hợp lý để tận dụng lợi ích thuế cao. Để thoả mãn yêu cầu pháp lý và luôn đảm bảo các cam kết quyền lợi thuế và pháp lý, việc thành lập hộ kinh doanh cá thể cần phải được thực hiện đúng cách. Bảng dưới đây cung cấp một cách tóm tắt về những bước cần thiết để tạo hộ kinh doanh cá thể.

Bước 1: Quyết định dạng hợp pháp cho hộ kinh doanh cá thể

Các công ty có thể lựa chọn nhiều dạng hợp pháp khác nhau cho hộ kinh doanh cá thể. Nếu không biết chọn dạng hợp pháp thích hợp, đề nghị bạn tham khảo ý kiến của luật sư trước khi đưa ra quyết định. Hai dạng hợp pháp phổ biến nhất đó là:

  • Công ty Cổ phần (Corp.): có một số pháp lý và quyền lợi thuế cố định, công ty cổ phần – hoặc sử dụng các từ khác như Công ty, Công ty Cổ phần Mở, Công ty Cổ phần hoặc Công ty Công ty Cổ phần-thực hiện theo các chính sách và quy trình nhất định và phải tìm một cơ quan thuế và một quỹ đầu tư để được hỗ trợ.
  • Hợp đồng doanh nghiệp (LLC): có thể được sử dụng để thu hút tài chính và ít pháp lý hơn, nhưng cũng có pháp lý để luôn luôn đảm bảo các quyền lợi thuế cho các chủ sở hữu và các nhà đầu tư.

Bước 2: Tạo bản đồ các quan hệ giữa các hộ kinh doanh

Sau khi đã chọn dạng hợp pháp phù hợp cho hộ kinh doanh cá thể, đoạn kế tiếp là xây dựng bản đồ quan hệ giữa các chủ sở hữu và các nhà đầu tư. Bản đồ này sẽ miêu tả quyền lợi của các chủ sở hữu và nhà đầu tư và cũng như các điều khoản về chia lãi và các quyền lợi khác.

Bước 3: Tạo ra tài liệu cần thiết

Những tài liệu cần thiết được sử dụng để thành lập hộ kinh doanh cá thể bao gồm:

  • Tài liệu công ty: bao gồm các tài liệu quy định các quyền và trách nhiệm của các chủ sở hữu và các nhà đầu tư và cũng như các điều khoản và điều kiện cần phải để thực hiện trong quá trình thành lập và hoạt động.
  • Tài liệu quyền lợi thuế: bao gồm một số tài liệu phải có để đảm bảo rằng hộ kinh doanh sẽ được hưởng quyền lợi thuế phù hợp theo luật hiện hành.
  • Tài liệu hợp pháp: bao gồm tài liệu được yêu cầu bởi các cơ quan pháp luật để đảm bảo rằng hộ kinh doanh đã đạt được tất cả các yêu cầu pháp lý.

Bước 4: Đăng ký trước cơ quan thuế

Sau khi tài liệu đã được hoàn thiện, các chủ sở hữu hộ kinh doanh phải đăng ký trước cơ quan thuế. Hộ kinh doanh có thể được hưởng những quyền lợi thuế nhất định tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và doanh thu của nó, do đó để đảm bảo rằng hộ kinh doanh sẽ được hưởng quyền lợi thuế phù hợp, việc đăng ký trước cơ quan thuế là bắt buộc.

Bước 5: Thiết lập doanh nghiệp và hoạt động

Sau khi đã đạt được bằng cấp pháp lý và đăng ký trước cơ quan thuế, hộ kinh doanh sẽ có thể bắt đầu thiết lập và hoạt động. Điều này bao gồm việc mua trang thiết bị, tạo ra một website, thiết lập quảng cáo, và cả tìm kiếm các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

Thành lập hộ kinh doanh cá thể có thể giúp các doanh nghiệp nhỏ tận dụng các quyền lợi thuế cao. Làm theo các bước trên sẽ giúp bạn thoả mãn đầy đủ yêu cầu pháp lý và luôn đảm bảo quyền lợi thuế và pháp lý cho hộ kinh doanh của mình.

0838.386.486