Tại sao nên lập Công ty Cổ phần (C.P) hay TNHH?

Khi lập một công ty Cổ phần (C.P) hay thành lập một doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn (TNHH), có rất nhiều lý do để doanh nghiệp của bạn có thể thu hút và giữ khách hàng và cảm hứng đầu tư. Từ cơ chế tài chính tốt hơn đến độ bền vững cao hơn, lập một công ty Cổ phần (C.P) hay thành lập một doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là một quyết định chiến lược rất quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp của bạn.

Các lợi ích của lập Công ty Cổ phần (C.P) hoặc TNHH

Khi lập một công ty Cổ phần (C.P) hay thành lập một doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn (TNHH), bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích:

 • Công ty Cổ phần (C.P) là một công ty có vận hành nhằm mục đích để tăng cường và khẳng định thương hiệu của bạn.
 • Một C.P hoặc TNHH sẽ có một loại tài sản riêng và độc lập, những nền tảng tài chính và quản lý lợi ích tài chính tốt hơn.
 • C.P hoặc TNHH có thể thu hút và giữ khách hàng đồng thời tối đa hóa giá trị công ty của bạn.
 • TNHH cung cấp hỗ trợ và tài chính mạnh mẽ hơn cho doanh nghiệp của bạn.
 • C.P và TNHH cũng giúp định hình cơ cấu tài sản và tổ chức của doanh nghiệp của bạn rõ ràng.

Thủ tục lập C.P hoặc TNHH

Thủ tục lập C.P hoặc TNHH diễn ra theo các bước sau:

 • Tạo tài liệu lập C.P hoặc TNHH.
 • Kí kết các nhân viên.
 • Đăng ký C.P hoặc TNHH.
 • Đăng ký thuế.
 • Tạo bộ máy quản lý.
 • Đặt vấn đề Giấy phép kinh doanh.
 • Cung cấp những thông tin tài chính cần thiết.

Những bước trên sẽ giúp doanh nghiệp của bạn có được một vị trí vững chắc trong thị trường, đồng thời giải quyết các thủ tục trên thuật toán và cải thiện độ bền vững của công ty cổ phần hay doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn của bạn.

Đối tượng cụ thể của lập C.P hoặc TNHH

Một số doanh nghiệp đặc biệt nhất, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường cần phải lập C.P hoặc TNHH để phát triển bền vững:

 • Các công ty cổ phần ứng dụng công nghệ cao.
 • Các công ty công nghệ thông tin.
 • Các doanh nghiệp sở hữu trí tuệ và bản quyền.
 • Các công ty có hệ thống bán lẻ, thương mại và dịch vụ.
 • Doanh nghiệp đăng ký trên các địa phương hoặc các nền tảng điện tử.
 • Các công ty cổ phần công nghệ dành cho người dùng cuối.

Lập C.P hoặc TNHH là quyết định chiến lược hữu ích cho doanh nghiệp cần thực hiện mục tiêu thông qua các bước trên trong thời gian ngắn hạn. Việc lập công ty cổ phần hoặc thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn sẽ góp phần xây dựng độ bền vững và tăng cường thương hiệu của doanh nghiệp của bạn.

0838.386.486