Quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài về Việt Nam

Mỗi người đều đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi cập nhật hoặc trở về Việt Nam. Để hỗ trợ người nước ngoài trả thuế TNCN ở Việt Nam, chúng ta cần có thể hiểu được các quy tắc và quy ước pháp luật quan trọng liên quan.

1. Đối tượng gồm cả ai?

Việc thanh toán thuế TNCN sau khi trở về nước thường được áp dụng cho tất cả các cá nhân đã hoàn thành một năm hoạt động tính thuế tại Việt Nam. Đối tượng bao gồm:

  • Các công dân Việt Nam có thời hạn ở nước ngoài hơn 12 tháng năm đó;
  • Các công dân nước ngoài và các cá nhân không có quốc tịch nào đã có một năm hoạt động tính thuế tại Việt Nam.

2. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là thuế phải đóng bởi người có thu nhập trên mức thu nhập do Nhà nước quy định. Thu nhập bao gồm lương và tiền các loại hình thu nhập từ nguồn cộng tác, kiếm thưởng, bán cổ phần… và đều phải được đóng thuế theo quy định.

3. Quy định về thuế TNCN cho người nước ngoài về Việt Nam?

Đối với các công dân của Việt Nam hoặc các cá nhân không có quốc tịch nào đã có một năm hoạt động tính thuế tại Việt Nam, họ đều có nghĩa vụ trả thuế TNCN trong quá trình quyết toán đăng kí thuế.

Tuy nhiên, theo “Luật Thuế TNCN 2015”, các người hoàn thành quá trình quyết toán bên ngoài Việt Nam có thể yêu cầu áp dụng mức thuế hạn chế nhất cho:

  • Các công dân Việt Nam quay trở về Việt Nam;
  • Các công dân nước ngoài;
  • Các cá nhân không có quốc tịch nào đã có một năm hoạt động tính thuế tại Việt Nam.

Mức thuế hạn chế nhất là 5% (chia hết cho 12 tháng), 50% tổng thu nhập tính thuế từ nguồn cộng tác được áp dụng cho người nước ngoài.

4. Các tài liệu cần thiết cho quyết toán thuế TNCN

Để quyết toán thuế TNCN sao cho đúng quy định của luật, chúng ta cần phải cung cấp các loại tài liệu sau:

  • Giấy xác nhận thu nhập: Được sử dụng để xác nhận mức thu nhập từ nguồn cộng tác trong quá trình quyết toán thuế. Những giấy xác nhận này bao gồm: bản mức lương, giấy xác nhận quyền lợi bảo hiểm, lương thưởng, hoa hồng, hoạt động nghỉ phép, trợ cấp,..v.v.
  • Chứng từ để xác minh thu nhập từ lãnh đạo công ty: Tài liệu chứng minh từ cấp trên của người thu nhập cho biết thu nhập đã bao gồm các loại thu nhập được quy định ở trên.
  • Tài liệu chứng minh thu nhập nếu đã trả thuế ở nước ngoài: Bạn cũng cần phải cung cấp các tài liệu giấy tờ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt để chứng minh rằng bạn đã trả thuế ở nước ngoài.

5. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

Bước 1: Đầu tiên, bạn cần phải đăng kí thuế tại cơ quan thuế trực thuộc Nhà nước. Sau khi đăng kí xong, bạn sẽ được giao một số hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

Bước 2: Hãy đọc kĩ hồ sơ quyết toán thuế TNCN và cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết như đã đề cập ở trên.

Bước 3: Tính toán mức thuế TNCN theo các quy định trong luật và gửi kèm hồ sơ quyết toán thuế TNCN và các tài liệu cần thiết khác tới cơ quan thuế.

Bước 4: Trong vòng một tháng, cơ quan thuế sẽ xác nhận kết quả quyết toán thuế TNCN và đưa ra thông báo về kết quả.

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu một cách chi tiết về việc quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài về Việt Nam. Chúng ta cần hiểu và tuân thủ các quy định của Luật Thuế TNCN 2015 để thanh toán thuế TNCN sao cho đúng quy định.

0838.386.486