Quy Trình Mở Công ty TNHH

Việc mở một công ty TNHH là một quá trình khá phức tạp, bao gồm các bước chuẩn bị cần làm trước khi đưa ý tưởng mở công ty ra thực hiện. Khi đã có thể xác định bất kỳ yêu cầu hay hạn chế nào của một công ty TNHH, bạn có thể tiến hành theo các quy trình dưới đây để bắt đầu mở công ty của riêng mình và hoạt động được trong lĩnh vực của bạn.

Tổng quan về công ty TNHH

Công ty TNHH là một hình thức doanh nghiệp có đối tượng kinh doanh đơn, cũng như có những nghĩa vụ và trách nhiệm nhất định. Các công ty TNHH phải chịu trách nhiệm pháp lý với khách hàng, máy móc, tài sản và mọi hoạt động xung quanh của họ. Đây là loại công ty có thể được thành lập với ít hạn chế hơn so với các hình thức khác như công ty cổ phần và được quản lý bởi một hoặc nhiều người sáng lập.

Mối liên quan giữa công ty TNHH và người sáng lập

Người sáng lập công ty TNHH luôn là cá nhân trực tiếp chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xung quanh công ty. Những hoạt động này bao gồm việc nhận nhân viên, mua vật tư, đăng ký giấy phép, lưu lượng vốn, tài chính và quản lý. Họ phải thực hiện các khoản phí hàng năm và phải thực hiện báo cáo tài chính mỗi năm. Người đứng đầu công ty TNHH luôn là người sáng lập và họ cũng có trách nhiệm trả lãi cho các nhà đầu tư.

Quy trình mở công ty TNHH

Khi bạn đã quyết định thành lập một công ty TNHH và có sẵn các kiến thức cần thiết, bạn sẽ phải thực hiện các bước sau đây để hoàn tất việc giải thích quy trình mở công ty TNHH:

  • Thực hiện các thủ tục đăng ký – Bạn sẽ phải chuẩn bị hồ sơ và làm thủ tục để đăng ký công ty của riêng mình với cơ quan chức năng có thẩm quyền.
  • Chọn tên công ty – Bạn cần tìm một tên công ty phù hợp và phải đảm bảo rằng tên này không đã được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào trước đó.
  • Gửi đơn cấp phép – Sau khi chọn tên công ty, bạn sẽ phải điền trên biểu mẫu cấp phép của cơ quan chức năng và gửi cho họ. Bước này cần thời gian để xem xét yêu cầu và cấp phép cho bạn.
  • Ký hợp đồng – Bạn phải ký hợp đồng với những người tham gia vào công ty của mình về cổ tức và quyền lợi và cũng cần lưu lại hợp đồng để giải quyết xung đột nếu có.
  • Kiểm tra yêu cầu pháp lý – Bạn cũng cần phải kiểm tra các yêu cầu pháp lý mà công ty của bạn phải thực hiện và làm tốt, bao gồm việc cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý, thực hiện các khoản phí hàng năm, báo cáo kiểm toán và nhiều hơn nữa.

Nếu bạn thực hiện đúng tất cả các bước trên, bạn sẽ hoàn tất process của việc mở một công ty TNHH.

Kết luận

Việc thành lập một công ty TNHH là một quy trình phức tạp và cần lưu ý đến tất cả các yêu cầu pháp lý và quy trình cần thiết. Nếu bạn tuân thủ đúng mọi quy định của cơ quan chức năng, rất có thể bạn có một công ty TNHH thành công và đang tồn tại trên thị trường.

0838.386.486