Quy trình Kê Khai Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Quy trình kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (corporate income tax) là một quy trình quan trọng đòi hỏi các công ty phải thực hiện để cung cấp thông tin dịch vụ của họ và đóng thuế thu nhập phù hợp. Quy trình kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm nhiều bước tùy thuộc vào từng cơ quan thuế và công ty cụ thể. Tuy nhiên, có một số quy trình chung kèm theo mỗi quy trình kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp; bài viết này sẽ chỉ ra những quy trình này.

1. Hồ Sơ Đi Kèm

Khi kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp, một số hồ sơ đi kèm (supporting documents) cần được cung cấp và gửi cho cơ quan thuế. Những hồ sơ đi kèm này bao gồm các giấy tờ sau:

  • Hóa đơn gốc (Original invoices): bao gồm tất cả hóa đơn đã được lập đối với các khoản thu nhập trong tháng; hoặc nếu có những hóa đơn nhận được trong tháng và đã có trong các tháng trước, thì họ cũng có thể được xem xét.
  • Hợp đồng (Contracts): tất cả các hợp đồng và giấy chứng nhận liên quan đến các khoản thu nhập trong tháng.
  • Hồ sơ chi tiết (Detailed records): tất cả hồ sơ chi tiết về các khoản thu nhập trong tháng; trong đó có thể bao gồm các hồ sơ điện tử, hồ sơ bản in và bất kỳ hồ sơ văn bản nào khác có liên quan đến các khoản thu nhập trong tháng.

2. Sửa Đổi Hồ Sơ Đăng Ký

Nếu có bất kỳ sửa đổi hay bổ sung nào được thực hiện trong hồ sơ đăng ký thuế doanh nghiệp, các công ty cần cập nhật hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế để nhận được sự chấp thuận. Các lần cập nhật này có thể gồm các trường hợp sau:

  • Sửa đổi (Amendment): sửa đổi bao gồm thông tin trong các lĩnh vực như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin liên quan đến công ty.
  • Bổ sung (Addition): bao gồm bổ sung thêm thông tin liên quan đến tài khoản, thông tin liên quan đến nguồn thu nhập, thông tin liên quan đến việc đóng thuế và thông tin liên quan đến việc đóng thuế.

3. Gửi Hồ Sơ Kê Khai

Sau khi cung cấp và sửa đổi các hồ sơ để đi kèm và cập nhập hồ sơ đăng ký nếu có sự thay đổi, các công ty cần gửi hồ sơ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (corporate income tax return) của họ đến cơ quan thuế. Hồ sơ này có thể được nộp trực tuyến bằng hệ thống trực tuyến hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan thuế. Trong hồ sơ kê khai, các công ty cần điền thông tin rõ ràng và đầy đủ về các khoản thu nhập của họ, nội dung kê khai, số tiền đã đầu tư, các khoản chi phí, các khoản đại lý, các hoạt động tài chính và các thông tin khác liên quan đến kê khai thuế.

4. Chấp Nhận Hồ Sơ Kê Khai

Khi cơ quan thuế nhận được và xem xét hồ sơ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty, họ sẽ viết thư xác nhận nếu hồ sơ đã được chấp nhận. Các công ty sẽ nhận được thư này trong thời gian ngắn sau khi họ gửi hồ sơ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của họ. Hồ sơ được chấp nhận sẽ được ghi lại trong bảng lưu trữ của cơ quan thuế và sẽ được cập nhật liên tục theo thời gian.

5. Thanh Toán Thuế

Sau khi hồ sơ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty được chấp nhận, chúng cần thanh toán thuế đã đề nghị bởi cơ quan thuế. Các công ty có thể thanh toán bằng cách sử dụng hệ thống trực tuyến, qua bưu điện hoặc bất kỳ cách nào khác được chấp nhận bởi cơ quan thuế. Khi thanh toán thuế thu nhập doanh nghiệp, một số công ty có thể yêu cầu ngân hàng hoặc cơ quan thuế gửi giấy tờ xác nhận cho họ để có bằng chứng vụ giao dịch.

0838.386.486