Quy trình Đăng Ký Kinh Doanh cho Hộ Kinh Doanh

Để hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh, cần phải có quy trình đã quy định sẵn. Các bước để đăng ký kinh doanh được tổng hợp như sau:

1. Chuẩn bị thông tin cần thiết

 • Thông tin cá nhân: Các thông tin bao gồm tên và địa chỉ của chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện pháp luật, CMND, thời gian cư trú tại địa phương, điện thoại và địa chỉ email.
 • Lĩnh vực kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đăng ký tham gia và các dịch vụ ảnh hưởng đến thị trường.
 • Tài khoản ngân hàng: Thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng, luôn luôn là tên giống với tên của chủ doanh nghiệp trên bản đăng ký doanh nghiệp.
 • Hộ chiếu: Hộ chiếu là chứng minh cá nhân của chủ doanh nghiệp.
 • Nhận dạng mặt: Chứng minh rõ ràng rằng bạn là một người và là chủ doanh nghiệp. Một thẻ căn cước hoặc bằng lái xe được sử dụng để nhận dạng mặt.

2. Điều tra thông tin doanh nghiệp

Chi cục Thuế sẽ điều tra thông tin doanh nghiệp để xác nhận tính hợp lệ của đơn đăng ký doanh nghiệp và thông tin bạn đã cung cấp.

3. Đối chiếu và xác thực thông tin

 • Chi cục Thuế sẽ xác thực địa chỉ hoặc tên của hộ kinh doanh. Địa chỉ này phải là địa chỉ đã hoàn thành các biện pháp nội bộ của nhà nước.
 • Chi cục Thuế sẽ kiểm tra tên của hộ kinh doanh đã được đăng ký trên các trang web quản lý doanh nghiệp và kiểm tra cùng tên khác đã được đăng ký trên các trang web quản lý doanh nghiệp.

4. Hoàn thành bản đăng ký doanh nghiệp

 • Hoàn thành bản đăng ký doanh nghiệp và chứng minh các thông tin được yêu cầu.
 • Cung cấp thông tin về dịch vụ, sản phẩm và các yêu cầu khác theo quy định.
 • Đưa bản đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ liên quan đến hộ kinh doanh. cùng cùng các nghiệp vụ, bảo hành và tài liệu khác, bao gồm tài liệu giấy tờ đăng ký doanh nghiệp.

5. Đăng ký bảo hiểm

 • Đăng ký bảo hiểm cho hộ kinh doanh với các hợp đồng bảo hiểm tương ứng.
 • Đối chiếu và xác thực các thông tin được cung cấp bởi các nhà cung cấp bảo hiểm.
 • Đưa bảo hiểm cho hộ kinh doanh với các phụ lục bảo hiểm tương ứng (nếu có).

6. Xác nhận

Xác nhận bằng cách tổng hợp và lưu trữ tài liệu đăng ký doanh nghiệp vừa hoàn thành. Sau khi quá trình đăng ký kinh doanh hoàn tất, chủ doanh nghiệp sẽ nhận được một giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Để đăng ký kinh doanh thành công, khách hàng cần chuẩn bị kỹ các thông tin cần thiết, theo dõi hồ sơ, điều tra thông tin và đối chiếu với các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm.

0838.386.486