Phương pháp phân tích tài chính của các doanh nghiệp

Phân tích tài chính là một phương pháp sử dụng các kỹ thuật một cách hợp lý để đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp. Việc tư vấn về tài chính doanh nghiệp là một phần quan trọng của quản lý sự phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào. Việc phân tích tài chính sẽ giúp doanh nghiệp định hướng đúng đắn hơn giúp mục tiêu phát triển của mình.

Phân tích tài chính sẽ giúp người quản lý đưa ra các kế hoạch hoặc những quyết định hợp lí về tài chính của doanh nghiệp, điều này sẽ giúp cho các lãnh đạo của doanh nghiệp có thể dựa vào những thông tin cụ thể để thấu hiểu tình hình tài chính hiện tại, đánh giá tài chính trong tương lai và quyết định xu hướng phát triển.

1. Tại sao lại cần phân tích tài chính?

Phân tích tài chính của doanh nghiệp là một phương pháp để đo lường hiệu quả của quản lý. Nó sẽ giúp cho doanh nghiệp định hướng hơn, đồng thời cũng giúp người quản lý thay đổi những nỗ lực hoặc những mục đích thành một cách hiệu quả nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc phân tích tài chính cũng giúp doanh nghiệp cung cấp cho các nhà đầu tư và khách hàng thông tin tài chính thực sự và đáng tin cậy. Phân tích tài chính là một trong những phương pháp quan trọng để tạo thành độ tin cậy cho ngân hàng, các công ty cổ phiếu và những nhà đầu tư khác.

2. Các kỹ thuật phân tích tài chính

Các kỹ thuật phân tích tài chính giúp người quản lý có thể đo lường hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Các phương pháp phân tích tài chính thông dụng bao gồm:

 • Phân tích tiền lương: Phân tích tiền lương giúp xem xét sự phân bổ của các nguồn lực hỗ trợ và phương tiện thanh toán của doanh nghiệp, cũng như các dịch vụ hỗ trợ của các đối tác khác.
 • Phân tích phí: Phân tích phí dựa trên các chi phí nhất định và không nhất định, và cũng cung cấp thông tin về sự phân bổ của các nguồn lực doanh nghiệp.
 • Phân tích lợi nhuận: Phân tích lợi nhuận dựa trên các dữ liệu về giá và doanh số của doanh nghiệp để biết thị trường tại thời điểm hiện tai một cách chính xác.
 • Phân tích lãi suất: Phân tích lãi suất có nghĩa là đánh giá tỉ lệ lãi suất của các khoản vay của doanh nghiệp, cũng như các quyết định về các khoản vay.
 • Phân tích đầu tư: Phân tích đầu tư sử dụng một số phương pháp để đánh giá các tài sản và lợi nhuận của doanh nghiệp hiện tại để quyết định đối với các đầu tư trong tương lai.

3. Quy trình phân tích tài chính

Quy trình phân tích tài chính bao gồm những bước sau đây:

 • Bước 1: Tạo một bộ số liệu để phục vụ cho các mục đích phân tích
 • Bước 2: Phân tích số liệu bằng các phương pháp phân tích tài chính
 • Bước 3: Giải thích các kết quả và đưa ra các quyết định hợp lý hơn về tài chính
 • Bước 4: Tổng kết và đưa ra những nhận xét và đề nghị

4. Một số lưu ý về phân tích tài chính

 • Xem xét kỹ lưỡng tất cả các thông tin tài chính: Người quản lý cần phải xem xét kỹ lưỡng tất cả các thông tin liên quan tới tài chính của doanh nghiệp, bao gồm cả các nguồn lực lao động, các khoản phí đã phân bổ và các chi phí khác. Điều này sẽ giúp để người quản lý có thể có được một cái nhìn tổng quan hơn về mức độ hiệu quả của tài chính của doanh nghiệp.
 • Lua chọn phương pháp tốt nhất: Lúc này, người quản lý cần phải lựa chọn phương pháp phân tích tài chính phù hợp nhất với các mục đích của doanh nghiệp, điều này sẽ giúp người quản lý có thể cải thiện và cải tiến hoạt động và hiệu quả của doanh nghiệp.
 • Quan sát các quyết định của doanh nghiệp trước khi đưa ra quyết định: Người quản lý cần phải quan sát kỹ lưỡng các quyết định tài chính của doanh nghiệp trước khi đưa ra quyết định. Việc này sẽ giúp cho các lãnh đạo có thể hiểu rõ hơn về hợp đồng này và cũng sẽ giúp họ nhận ra những cơ hội cũng như những thách thức từ phía các đối tác liên quan.

5.

0838.386.486