Phân Tích Tài Chính Công Ty FPT

Công ty FPT (Công Ty Cổ Phần Công Nghệ FPT) là công ty cổ phần công nghệ điện tử của Việt Nam. Thành lập vào năm 1988, công ty đã hoạt động chuyên nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, thương mại điện tử và giải pháp công nghệ cao. Phân tích tài chính của công ty FPT giúp để thấu hiểu tình hình tài chính hiện tại của công ty và là cơ sở để ra quyết định lựa chọn về phát triển hướng tới tương lai. Ở bài viết này, chúng ta sẽ phân tích tài chính công ty FPT trên các tiêu đề cơ bản sau:

1. Tờ rơi tài chính của FPT

Tờ rơi tài chính là những số liệu về tài chính cụ thể của công ty FPT. Đây bao gồm những thông tin như doanh thu, lợi nhuận, tài sản, công nợ và tỉ lệ các khoản lợi nhuận/doanh thu. Chúng ta có thể thấy lãi suất lợi nhuận của FPT tăng đáng kể theo thời gian trong nhiều năm gần đây, nhờ đó công ty tự tin tiến hành mở rộng thị trường.

2. Thu nhập của FPT

Doanh thu của FPT đã tăng dần theo thời gian, với kết quả cao nhất năm 2017 là 19.441 tỷ đồng. Đây là số liệu cao hơn kết quả năm 2016 là 17.534 tỷ đồng. Trong năm 2017, công ty còn nhận được 138 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, còn thấp hơn lợi nhuận của năm 2016 là 144 tỷ đồng. Lợi nhuận trung bình của FPT đang ở mức 8%, còn rất thấp so với các công ty cùng ngành.

3. Số liệu tài chính của FPT

Theo dữ liệu tài chính, tài sản của công ty FPT là 29.3 tỷ đồng, số lượng vốn chủ sở hữu của công ty là 8.78 tỷ đồng. Tổng công nợ của công ty là 9.3 tỷ đồng, trong đó công nợ ngắn hạn là 5.4 tỷ đồng, còn lại là công nợ dài hạn. Đến nay, tỉ lệ lợi nhuận/doanh thu của công ty FPT là từ 8%, hơn doanh thu từ viễn thông là 18,5% và doanh thu từ công nghệ thông tin là 11,8%.

4. Tỷ lệ tăng trưởng của FPT

Tỷ lệ tăng trưởng của FPT đã điều chỉnh từng năm gần đây, trên cơ sở một số chính sách cải tiến và các kế hoạch phát triển mới. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu của FPT năm 2017 là 11%, cao hơn tỷ lệ tăng trưởng trung bình toàn cầu là 7%. Tổng tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận của công ty là 8,4%, cao hơn tỷ lệ tăng trưởng đã được ghi nhận trong năm 2016 là 5,6%.

5. Đánh giá về tài chính của FPT

Kết luận, công ty FPT đang hoạt động trước đó tốt, có lợi nhuận cao và doanh thu tăng cao. Đây là cốt lõi của thành công tài chính của công ty trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, công ty vẫn còn phải cải thiện tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu so với các công ty cùng ngành và cần tăng tỷ lệ tăng trưởng của lợi nhuận hàng năm.

  • Doanh thu 2017: 19.441 tỷ đồng.
  • Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 138 tỷ đồng.
  • Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu: 8%.
  • Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận năm 2017: 8,4%.
  • Tài sản: 29.3 tỷ đồng.

Với các thống kê tài chính trên, chúng ta có thể thấy rằng, công ty FPT đã cải thiện tình hình tài chính của công ty của họ trong nhiều năm qua, nhờ đó công ty cải thiện khả năng tương lai của công ty. Tuy nhiên, công ty vẫn cần cải thiện tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu nữa để đảm bảo thành công tài chính an toàn trong tương lai.

0838.386.486