Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Công Ty Traphaco

Traphaco là công ty đa quốc gia hàng đầu đứng đầu trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm chức năng tại Việt Nam. Những báo cáo tài chính được tổng hợp bởi công ty này sẽ cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về tình hình hiện tại của họ và phân tích kỹ lưỡng báo cáo sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu công ty hơn.

Tổng Quan Về Công Ty Traphaco

Traphaco là công ty đa quốc gia hàng đầu đứng đầu trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm chức năng tại Việt Nam. Được thành lập năm 1997, công ty là một trong những công ty đầu tiên được đầu tư bởi tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam. Traphaco cung cấp các sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng cũng như các thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho công ty của họ.

Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Công Ty Traphaco

Phân tích báo cáo tài chính của Traphaco sẽ giúp nhà đầu tư hiểu thông tin cần thiết nhất để đưa ra quyết định đầu tư. Các bảng sau đây sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ tăng trưởng của công ty và hiểu rõ về mức thu nhập và các khoản thu và chi hàng năm của họ.

1. Lợi Nhuận Tài Chính

 • Lợi nhuận bình quân: Lợi nhuận bình quân là số tiền công ty có thể ghi nhận bằng mỗi cổ phiếu được phát hành trong thời gian năm. Traphaco đã tăng lợi nhuận bình quân từ 2.001 vnđ trong năm 2016 lên 3.072 vnđ trong năm 2017, một tăng trưởng 52.2%.
 • Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế của Traphaco trong năm 2017 là 6.868 tỷ vnd, mức tăng trưởng cao hơn 40% so với năm 2016. Tại sao bạn nên quan tâm đến số này? Việc tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế là một dấu hiệu tích cực rằng công ty dần nhận được những lợi nhuận dài hạn.
 • Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng của Traphaco tăng trưởng trong năm 2017 có tỷ lệ tăng trưởng là 16.1%, tăng lên từ 36.452 tỷ vnđ trong năm 2016 lên 42.502 tỷ vnd trong năm 2017.
 • Chi phí bán hàng: Traphaco có chi phí bán hàng tăng trưởng khá mạnh, với tỷ lệ tăng trưởng lên đến 7.8%, từ 15.949 tỷ trong năm 2016 lên 17.264 tỷ trong năm 2017.

2. Chi phí Quản lý

 • Chi phí lãnh sự: Traphaco có chi phí lãnh sự tăng trưởng trong năm 2017 có tỷ lệ tăng trưởng là 18.2%, tăng lên từ 4.146 tỷ trong năm 2016 lên 4.915 tỷ trong năm 2017.
 • Chi phí bảo hiểm: Traphaco có chi phí bảo hiểm tăng trưởng trong năm 2017 có tỷ lệ tăng trưởng là 17.4%, tăng lên từ 1.686 tỷ trong năm 2016 lên 1.982 tỷ trong năm 2017.
 • Chi phí quản lý: Traphaco có chi phí quản lý tăng trưởng trong năm 2017 có tỷ lệ tăng trưởng là 9.4%, tăng lên từ 5.921 tỷ trong năm 2016 lên 6.471 tỷ trong năm 2017.
 • Chi phí điều hành: Traphaco có chi phí điều hành tăng trưởng trong năm 2017 có tỷ lệ tăng trưởng là 7.7%, tăng lên từ 5.415 tỷ trong năm 2016 lên 5.812 tỷ trong năm 2017.

3. Thu nhập và giá trị thực tế của công ty

 • Tỷ lệ tăng trưởng trực tiếp: Traphaco có tỷ lệ tăng trưởng trực tiếp cao trong năm 2017 là 16.7%, tăng lên từ 34.904 tỷ trong năm 2016 lên 40.553 trong năm 2017.
 • Tỷ lệ tăng trưởng giá trị thực tế: Traphaco có tỷ lệ tăng trưởng giá trị thực tế cao trong năm 2017 là 46.3%, tăng lên từ 5.867 tỷ trong năm 2016 lên 8.570 tỷ vnd trong năm 2017.
 • Tỷ lệ tăng trưởng trung bình: Traphaco có tỷ lệ tăng trưởng trung bình cao trong năm 2017 là 25.7%, tăng lên từ 40.195 tỷ trong năm 2016 lên 50.342 tỷ vnd trong năm 2017.

4. Thu và Chi Kế Toán

 • Thu kế toán trong năm 2017: Traphaco đã thu được 38.782 tỷ vnđ trong năm 2017, cao hơn 29.337 tỷ vnđ trong năm 2016.
 • Chi kế toán trong năm 2017: Traphaco đã chi trong năm 2017 là 35.577 tỷ vnđ, thấp hơn 38.105 tỷ vnđ trong năm 2016.

Kết Luận

Từ phân tích báo cáo tài chính của công ty Traphaco, có thể thấy rằng công ty cung cấp một tăng trưởng lợi nhuận bình quân và lợi nhuận sau thuế cao nhất và chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng bất thường. Chi phí bảo hiểm, chi phí lãnh sự và chi phí điều hành đều tăng trên dự án hàng năm. Tổng thu nhập cũng tăng trên dự án gần đây nhưng tỷ lệ tăng trưởng trung bình thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng trực tiếp. Từ phân tích báo cáo tài chính trên, nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý và đảm bảo lợi nhuận cao nhất.

0838.386.486