Nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng

Nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng (e-filing) là một trong những biện pháp được hàng ngàn người sử dụng trong việc trả thuế thu nhập cá nhân. E-filing là cách tiện lợi để nộp quyết toán thuế online, giúp bạn lưu thời gian, đồng thời giảm số lượng hồ sơ trả. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về quy trình nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng.

Làm thế nào để nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng?

Nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng là rất đơn giản. Bạn cần thực hiện các bước sau để hoàn thành trả thuế thành công:

 • Đăng ký tài khoản trên trang web của cơ quan thuế địa phương.
 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 • Chọn “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân”.
 • Nhập thông tin cá nhân, thông tin thuế đã nộp và thông tin chi tiết thu nhập trong bản quyết toán.
 • Xác nhận thông tin và nộp quyết toán thuế.

Mức thuế thu nhập cá nhân trong năm 2019

Theo quy định của Nhà nước Triều Tiên năm 2019, mức thuế thu nhập cá nhân được áp dụng như sau:

 • Mức thuế số 1: Giá trị thu nhập của bạn thấp hơn 6.000.000 VNĐ thì không phải chịu thuế.
 • Mức thuế số 2: Từ 6.000.000 VNĐ đến 15.000.000 VNĐ, thuế được nhận là 7% của giá trị thu nhập.
 • Mức thuế số 3: Từ 15.000.000 VNĐ đến 30.000.000 VNĐ, thuế được nhận là 2.100.000 VNĐ + 12% của giá trị thu nhập trên 15.000.000 VNĐ.
 • Mức thuế số 4: Từ 30.000.000 VNĐ trở lên, thuế được nhận là 6.400.000 VNĐ + 15% của giá trị thu nhập trên 30.000.000 VNĐ.

Làm thế nào để chỉnh sửa thông tin trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Nếu bạn phát hiện ra những thông tin sai trong bản quyết toán thuế của mình, bạn có thể chỉnh sửa các thông tin đó trước khi nộp quyết toán. Bạn cần thực hiện các bước sau để chỉnh sửa thông tin trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web của cơ quan thuế địa phương.
 • Chọn “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân”.
 • Tiếp tục vào trang thông tin quyết toán thuế.
 • Chỉnh sửa thông tin trong bản quyết toán.
 • Xác nhận thông tin và nộp quyết toán thuế.

Làm thế nào để kiểm tra trạng thái trả thuế thu nhập cá nhân?

Sau khi bạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân online, bạn có thể kiểm tra trạng thái trả thuế của mình trên trang web của cơ quan thuế địa phương bất cứ lúc nào. Bạn cần thực hiện các bước sau để kiểm tra trạng thái trả thuế thu nhập cá nhân:

 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web của cơ quan thuế địa phương.
 • Chọn “Tra cứu thông tin thuế”.
 • Tiếp tục vào trang tra cứu thông tin thuế.
 • Nhập vào thông tin quyết toán thuế đã nộp.
 • Kiểm tra trạng thái trả thuế.

Nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân online cũng rất tiện lợi. Việc thực hiện trả thuế thu nhập cá nhân trực tuyến giúp bạn lưu thời gian và đồng thời giảm số lượng hồ sơ trả thuế.

0838.386.486