Mở Công Ty Thương Mại – Thủ Tục Và Bước Để Thành Công

Việc mở công ty thương mại là rất phức tạp và đòi hỏi những nỗ lực hợp lý để hình thành một doanh nghiệp được cấp phép thuận lợi. Việc mở công ty đòi hỏi bạn phải có đủ tiền vốn để bắt đầu, chuẩn bị các báo cáo tài chính và đăng ký làm thủ tục pháp lý. Bạn sẽ càng cần được hỗ trợ thêm nếu bạn muốn mở một công ty thương mại trong một nền kinh tế khác nhau. Nếu là một công ty cổ phần, bạn còn cần một số thủ tục pháp lý riêng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về quá trình mở công ty thương mại cũng như các bước cần thiết để thành công.

1. Chuẩn bị tiền vốn và lựa chọn mô hình công ty

Làm điều đầu tiên của quá trình mở công ty thương mại là bạn phải thu thập tiền vốn làm cơ sở cho công ty của bạn. Số tiền cần thiết sẽ phụ thuộc vào mô hình kinh doanh của bạn. Bạn cần xem xét các phương án bao gồm việc sử dụng bảo đảm của bạn, lấy vay từ bạn bè, gia đình hoặc nhà đầu tư. Bạn cũng cần xem xét mô hình công ty phù hợp với các khoản chi phí bạn đang cần và mục tiêu công ty của bạn.

 • Cá nhân độc lập (LLC)
 • Công ty cổ phần (Corp)
 • Công ty dịch vụ (PLLC)
 • Công ty cổ phần vốn chia (S-Corp)
 • Công ty cổ phần vốn liên kết (LLC)

2. Chuẩn bị báo cáo tài chính và đăng ký thuế

Khi bạn đã có đủ tiền để bắt đầu, bạn cần phải chuẩn bị báo cáo tài chính và đăng ký thuế cho công ty. Việc này cần phải được đảm bảo rằng bạn đã thực hiện dự phòng trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Việc bạn cần làm bao gồm:

 • Tạo các tài khoản ngân hàng để quản lý tài chính của công ty.
 • Chuẩn bị báo cáo tài chính như sổ sách, hồ sơ thuế, bảng cân đối tài khoản, biên lai và báo cáo kết quả kinh doanh.
 • Liên hệ với bộ phận thuế để đăng ký mã số thuế.

3. Đăng ký làm thủ tục pháp lý

Tiếp theo, bạn cần làm thủ tục pháp lý để đăng ký công ty của bạn. Việc làm thủ tục pháp lý của công ty có thể khác nhau tùy thuộc vào mô hình công ty của bạn. Một số dịch vụ pháp lý mà bạn cần liên hệ bao gồm:

 • Tư vấn về quyền lợi và nghĩa vụ chủ sở hữu của công ty.
 • Đưa ra các luật về các thành viên của công ty như sở hữu, quyền lợi và thực hiện các công việc cụ thể của họ.
 • Tư vấn và hướng dẫn bạn về quá trình đầu tư vào công ty.
 • Tư vấn về các phụ lục hợp đồng giữa công ty và các công ty khác.
 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu bản quyền của công ty.

4. Đăng ký công ty cổ phần

Nếu bạn muốn thành lập một công ty cổ phần, bạn cần phải đi qua một vài bước cơ bản như sau:

 • Chuẩn bị một đơn đề nghị đầu tư bao gồm thông tin về công ty của bạn.
 • Tiến hành đăng ký cổ phần của công ty với tổ chức quản lý thuế của quốc gia của bạn.
 • Chuẩn bị các tờ trình pháp lý cần thiết cho công ty cổ phần của bạn.
 • Phân bổ cổ phiếu cho các cổ đông và chủ sở hữu.
 • Tạo ra một nền tảng để quản lý kinh doanh và bảo vệ sở hữu của công ty.

5. Bắt đầu thực hiện kinh doanh

Sau khi bạn đã mở công ty thành công, bạn có thể bắt đầu thực hiện kinh doanh. Hãy kết nối với các đối tác kinh doanh, quảng bá sản phẩm và dịch vụ của bạn để bắt đầu một doanh nghiệp thành công và tăng doanh số. Bạn cũng cần cân nhắc về việc đào tạo nhân viên và cập nhật các nền tảng công nghệ mới nhất nếu bạn muốn làm việc hiệu quả và nâng cao doanh số bán hàng.

Tổng quan, việc mở công ty thương mại yêu cầu bạn cần phải có đầy đủ tiền vốn, chuẩn bị các báo cáo tài chính và đăng ký thuế cho công ty, thực hiện thủ tục pháp lý và đăng ký công ty cổ phần nếu cần thiết.

0838.386.486