Làm giấy đăng ký kinh doanh – Hướng dẫn chuẩn bị cần thiết

Nếu bạn quyết định đăng ký kinh doanh của mình, làm giấy đăng ký kinh doanh sẽ là bước đầu tiên quan trọng. Các quy trình và yêu cầu khác nhau giữa các quốc gia, nhưng chúng tôi sẽ giúp bạn sắp xếp các thông tin, các bước và các tài liệu cần thiết để hoàn thành làm giấy đăng ký kinh doanh trong thời gian ngắn nhất.

1. Thông tin cần thiết cho việc đăng ký kinh doanh

Trọn bộ thông tin cần thiết cho việc đăng ký kinh doanh bao gồm:

  • Thông tin cá nhân: bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại của người đăng ký.
  • Mô tả hoạt động kinh doanh: bao gồm mô tả ngắn gọn về dịch vụ hoặc sản phẩm kinh doanh được đăng ký.
  • Thông tin địa chỉ văn phòng: bao gồm địa chỉ và thông tin liên quan đến địa chỉ văn phòng kinh doanh.
  • Thông tin tài khoản ngân hàng: bao gồm thông tin về tài khoản của khách hàng của kinh doanh được đăng ký.
  • Tài liệu cần thiết khác: bao gồm các tài liệu cần thiết khác được yêu cầu bởi pháp luật cụ thể.

2. Bước đầu tiên

Khi bạn sắp xếp đầy đủ thông tin, bước đầu tiên là đề nghị kinh doanh của bạn. Nếu bạn muốn quy trình đăng ký để diễn ra nhanh hơn, bạn cần phải chọn tên riêng cho kinh doanh của mình. Khi chọn tên, bạn cần phải kiểm tra rằng tên đó chưa được đăng ký bởi ai đó trước đó.

3. Hoàn tất làm giấy đăng ký kinh doanh

Từ khi đã hoàn thành các bước trước đó, bạn sẽ cần phải điền vào một đơn đăng ký kinh doanh và gửi nó cho cơ quan chức năng quản lý kinh doanh trung ương hoặc cơ quan chức năng địa phương. Các cơ quan này sẽ cần tài liệu xác nhận bao gồm các hồ sơ sổ sách kinh doanh, hợp đồng mẫu đối với những đối tác kinh doanh và bản sao của các chứng từ thanh toán. Các tài liệu này cũng cần phải được xác thực bởi một giấy chứng nhận công chứng.

4. Những quyền của bạn như một doanh nghiệp

Khi đã trả đủ phí đăng ký và nhận được hóa đơn đăng ký kinh doanh của mình, bạn cũng có thể bắt đầu công việc của mình. Bạn có một số quyền lợi và trách nhiệm như một doanh nghiệp, bao gồm:

  • Quyền lợi: Bạn có thể sử dụng hợp đồng mẫu, tài liệu giấy phép kinh doanh và tài liệu khác để quản lý kinh doanh của mình.
  • Trách nhiệm: Những người làm kinh doanh cần tuân thủ các quy trình pháp luật cụ thể, bao gồm thuế, thực hiện các hợp đồng, quản lý tài khoản và tài liệu, và thực hiện các yêu cầu khác của pháp luật.

5. Phí đăng ký kinh doanh

Mức chi phí để đăng ký kinh doanh cũng sẽ liên quan đến các yêu cầu địa phương, nhưng thông thường bao gồm một khoản phí đăng ký kinh doanh và một mức phí hàng năm của doanh nghiệp. Thông thường, bạn cũng cần phải thu chi phí để đăng ký một tên riêng cho kinh doanh của mình, và bạn cũng cần phải thu chi một phí khác nếu bạn quyết định để giữ kinh doanh của mình trong một chuỗi liên kết.

Làm giấy đăng ký kinh doanh có thể là một quá trình phức tạp, nhưng nó là bước quan trọng để bắt đầu những hoạt động kinh doanh của mình. Bằng cách chuẩn bị thông tin và tài liệu cần thiết, bạn có thể hoàn thành làm giấy đăng ký kinh doanh trong thời gian ngắn nhất.

0838.386.486