Khóa Học Kế Toán Doanh Nghiệp và Khai Báo Thuế

Kế toán doanh nghiệp là một vấn đề rất quan trọng trong các ngành công nghiệp và kinh doanh nhỏ và vừa. Nắm vững kiến thức về kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế là bước đầu tiên để thành công nhờ việc quản lý và công bố thông tin tài chính công khai và chuyên nghiệp. Khóa học kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế là một trong những khóa học về tài chính quốc doanh bắt buộc cho những người đi làm trong ngành.

Khóa học này sẽ đem đến những kiến thức cơ bản về kế toán doanh nghiệp và đưa ra những quy định cụ thể về cách thức các doanh nghiệp tiến hành khai báo thuế. Học viên sẽ được học cách xây dựng báo cáo tài chính hợp lý và xử lý các kỳ báo cáo thuế theo quy định pháp luật, khai báo thuế và được huấn luyện về các khía cạnh quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Mục đích của khóa học

Khóa học kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế là một khóa học bắt buộc cần thiết để phát triển thành công trong lĩnh vực kế toán. Học viên sẽ có cơ hội để trau dồi kiến thức cũng như kỹ năng thực hành ở những lĩnh vực liên quan như:

 • Kế toán doanh nghiệp – định lý quản lý và phân tích các hoạt động tài chính của doanh nghiệp, kỹ năng xây dựng báo cáo tài chính hợp lý, bảo quản tài sản, kế toán mua bán và các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
 • Khai báo thuế – hiểu rõ các luật thuế quan trọng, cách thức tổ chức thuế, các biện pháp trừ cộng thuế và cách tính thuế thu nhập cho các doanh nghiệp.

Quy trình hành chính của khóa học

Khóa học kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế bao gồm nhiều chủ đề. Học viên sẽ tìm hiểu các điều khoản của từng chủ đề, cụ thể như sau:

 • Luật thuế quan trọng – hiểu rõ các luật thuế quan trọng và các biện pháp giảm thuế.
 • Tổ chức thuế – trau dồi kiến thức về cách thức tổ chức thuế theo luật quy định.
 • Cách kiểm soát thuế – tìm hiểu biến động của thuế, thuế bảo hiểm và các dịch vụ khác.
 • Kiểm tra thuế – cụ thể hóa các test để kiểm tra thuế, những nội dung liên quan đến các kỹ thuật và phương tiện để báo cáo và kiểm tra thuế.
 • Quản lý tài chính – tìm hiểu về các công cụ quản lý tài chính quan trọng của doanh nghiệp, cách thức giám sát công việc của kế toán, cách xây dựng báo cáo tài chính hợp lý và cách cập nhật thông tin kinh tế.

Những kiến thức nắm được từ khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế, học viên sẽ có thể:

 • Không chỉ có thể hiểu rõ về luật thuế mà còn cập nhật nhanh chóng những thay đổi và cập nhật trong luật thuế.
 • Có khả năng tổ chức, quản lý và báo cáo hợp lý các hoạt động tài chính của doanh nghiệp, khai báo thuế kinh doanh và thuế thu nhập cá nhân.
 • Kỹ năng phân tích các báo cáo tài chính và đưa ra các báo cáo tài chính chuyên nghiệp.
 • Cách tính thuế và kiểm soát thuế theo luật quy định.
 • Định lý quản lý và phân tích các hoạt động tài chính của các doanh nghiệp.

Khóa học kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế sẽ giúp người học có thể hiểu rõ về luật thuế, tổ chức thuế, quản lý tài chính và cải thiện khả năng báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Hoàn thành khóa học sẽ giúp học viên trở thành một chuyên gia tài chính có khả năng tối ưu hoá các tài sản và công bố thông tin tài chính công khai hợp lý.

0838.386.486