Khi nào Thực hiện Quyết toán Thuế Thu nhập Cá nhân?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (PIT) là một phần của quá trình công bố thuế mà không giống như thuế tài sản của một hộ gia đình, thuế này phải được thực hiện quyết toán lại mỗi năm. Do đó, nhiều người thường tò mò khi nên thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân này. Thực ra, việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Do đó, trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các yếu tố cần xét khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

1. Năm Thuế

Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bạn sẽ luôn phải cập nhật thông tin về năm thuế. Thông thường, một năm thuế diễn ra từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm đó. Năm thuế này thường được sử dụng để thu tiền cho ngân sách nhà nước và để tính toán khoản thuế thu nhập cá nhân của bạn. Vì vậy, cần phải cập nhật những thay đổi giữa các năm trở lên mới có thể thực hiện quyết toán thuế này một cách chính xác.

2. Loại Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Cũng giống như năm thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân cũng phụ thuộc vào loại thuế thu nhập cá nhân. Người lao động thường phải đóng thuế thu nhập cá nhân, còn người làm việc kinh doanh thường là thuế doanh nghiệp. Do đó, người lao động phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mức thấp hơn so với người kinh doanh vì họ không cần phải đóng thuế doanh nghiệp.
Vì vậy, cần phải xác định đúng loại thuế thu nhập cá nhân của bạn trước khi thực hiện quyết toán.

3. Thời điểm Quyết Toán

Một thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân khác là thời điểm quyết toán. Thông thường, thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân là khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 của mỗi năm. Vì vậy, bạn cần phải kịp để thực hiện quyết toán thuế trong thời gian này. Nếu bạn quên thực hiện việc quyết toán thuế trong thời gian này, bạn có thể sẽ bị phạt việc trả sai thuế.

4. Tài Liệu Thuế

Khi thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bạn cũng cần phải sẵn sàng rất nhiều tài liệu thuế. Dựa vào mức thu nhập dự kiến của bạn, những tài liệu này có thể bao gồm:

  • Hoá đơn thuế thu nhập cá nhân.
  • Hoá đơn để xác định mức thu nhập cá nhân.
  • Hoá đơn để xác định giá trị sử dụng tài sản.
  • Hoá đơn cho các giao dịch tài chính, như nợ và nợ.
  • Hoá đơn cho các giao dịch bán lẻ.

Do đó, trước khi thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bạn cần phải lưu lại các tài liệu thuế cho năm đó.

5. Định Mức Thu Nhập Cá Nhân

Cuối cùng, thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cũng cần phải xác định định mức thu nhập cá nhân. Nếu bạn là một người lao động, cần phải xác định tổng số hoa hồng và lương chính của bạn trong năm đó. Còn nếu bạn là một doanh nhân, cần phải xác định doanh thu và lợi nhuận của công ty của bạn trong năm đó.
Do đó, trước khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân của bạn, bạn cần phải xác định định mức thu nhập cá nhân cho năm đó.

Trên đây là 5 yếu tố cần xét khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Hãy luôn lưu ý các yếu tố để đảm bảo rằng bạn sẽ thực hiện việc quyết toán thuế của mình đúng thời gian và đảm bảo rằng tất cả thông tin được cung cấp là đúng sự thật.

0838.386.486