hướng dẫn quyết toán thuế tndn 2023 trên htkk

Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế TNDN Năm 2023 Trên HTKK

Mỗi kỳ quyết toán thuế TNDN, các cơ quan thuế sẽ sử dụng HTKK (Hệ Thống Kê Khai Thuế) để tạo ra một đơn quyết toán thuế. Việc quyết toán thuế TNDN có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ và tính năng của hệ thống. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quyết toán thuế TNDN năm 2023 trên HTKK bằng cách bước qua các bước cần thiết.

Bước 1: Đăng Ký Sử Dụng HTKK

Đăng ký sử dụng HTKK là bước đầu tiên mà bạn cần làm trước khi thực hiện quyết toán thuế TNDN. Bạn cần phải đăng ký tài khoản với website của cơ quan thuế, nhập thông tin về bản thân bạn, chứng thực bản thân bằng giấy tờ có thẩm quyền, và gửi thông tin đó để xác nhận tài khoản. Khi đã đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập và mật khẩu để sử dụng dịch vụ của HTKK.

Bước 2: Đăng Nhập Vào HTKK

Đăng nhập vào HTKK bằng thông tin đăng nhập và mật khẩu mà bạn đã nhận được sau khi đăng ký thành công. Nếu bạn đăng nhập thành công vào hệ thống, bạn sẽ nhìn thấy một giao diện chính với nhiều nút bấm và lựa chọn. Trên mỗi trang của hệ thống, bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn sử dụng mỗi tính năng cụ thể.

Bước 3: Chọn Số Thứ Tự Quyết Toán Thuế TNDN

Chọn số thứ tự quyết toán thuế TNDN bạn sẽ thực hiện trên HTKK. Để lựa chọn số thứ tự quyết toán thuế TNDN, bạn có thể sử dụng nút “Quyết Toán” trên giao diện chính hoặc nút “Quyết Toán Thuế” trên bảng điều khiển bên trái của giao diện. Sau đó, bạn cần chọn “Quyết Toán Thuế Đối Với Doanh Nghiệp”.

Bước 4: Chọn Năm Quyết Toán

Chọn năm quyết toán sẽ tự động xuất hiện trên màn hình. Bạn chỉ cần chọn năm 2023 và nút “Tiếp Theo” để tiến hành quyết toán thuế TNDN năm 2023. Để làm đầy đủ hồ sơ quyết toán thuế TNDN, bạn cần làm các bước sau:

  • Nhập thông tin hồ sơ quyết toán bao gồm mã số thuế, tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ thường trú của người đại diện pháp luật.
  • Nhập thông tin quyết toán bao gồm tổng thuế TNDN được khấu trừ, số tiền thanh toán, các khoản phải nộp và số thuế đã được khấu trừ.
  • Xác nhận thông tin bao gồm xác nhận thông tin quyết toán thuế TNDN, xác nhận thông tin của người đại diện pháp luật, xác thực bằng chứng thực bản thân.
  • Kiểm tra thông tin bằng cách xem lại thông tin quyết toán và thông tin liên quan để kiểm tra lại số liệu.
  • Xác nhận quyết toán bằng cách nhấn nút “Xác Nhận Quyết Toán” và chờ để nhận được mã quyết toán.

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn đã hoàn thành việc quyết toán thuế TNDN năm 2023 trên HTKK và sẽ nhận được mã quyết toán.

Kết Luận

Việc hoàn thành quyết toán thuế TNDN năm 2023 trên HTKK là một quá trình phức tạp nhưng cũng không khó để thực hiện. Việc tuân thủ các bước trên giúp bạn quyết toán thuế cảu đúng luật và đảm bảo an toàn cho tài chính của doanh nghiệp.

0838.386.486