Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế TNCN Năm 2023 Cho Doanh Nghiệp

Giới Thiệu

Năm 2023 sẽ là một năm quan trọng trong việc quyết toán thuế TNCN cho các doanh nghiệp. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách quyết toán thuế TNCN năm 2023 để tránh lỗi và sớm làm hài lòng cơ quan thuế.

Các Bước Quyết Toán Thuế TNCN 2023

 • Bước 1: Nộp đề nghị quyết toán thuế TNCN 2023
 • Bước 2: Tính toán mức thuế TNCN 2023
 • Bước 3: Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2023
 • Bước 4: Xác thực tài liệu quyết toán thuế TNCN 2023
 • Bước 5: Kiểm tra thông tin quyết toán thuế TNCN 2023
 • Bước 6: Nhận kết quả quyết toán thuế TNCN 2023

Tài Liệu Cần Chuẩn Bị Để Quyết Toán Thuế TNCN 2023

 • Mẫu đơn xin phép quyết toán thuế TNCN 2023
 • Giấy tờ thuế tương ứng với năm 2023
 • Bảng lưu lượng tính thuế năm 2023
 • Số liệu và bản kê kiểm tra các khoản thuế năm 2023
 • Bảng lưu lượng tính thuế năm 2023

Phương Thức Nộp Hồ Sơ Quyết Toán Thuế TNCN 2023

Do trạng thái đặc biệt của Covid-19, quyền lợi của các doanh nghiệp trong việc quyết toán thuế TNCN 2023 sẽ được cấp bằng cách gửi hồ sơ trực tuyến. Quá trình nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2023 gồm các bước sau:

 • Bước 1: Sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh để truy cập hệ thống quyết toán thuế TNCN trực tuyến.
 • Bước 2: Tiến hành đăng ký tài khoản và đồng thời chứng thực danh tính của mình.
 • Bước 3: Hoàn thành tất cả các mục cơ bản của hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2023 và đồng thời chọn các thuế phải nộp.
 • Bước 4: Tải tất cả các tài liệu cần thiết và đính kèm theo hồ sơ quyết toán thuế TNCN.
 • Bước 5: Tiếp tục bước phê duyệt hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2023 và xác nhận lại thông tin trên hệ thống.
 • Bước 6: Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2023 và nhận bản xác nhận.

Kết Luận

Việc quyết toán thuế TNCN 2023 cần được thực hiện một cách cẩn thận. Nắm rõ đúng các bước và tài liệu cần chuẩn bị sẽ giúp doanh nghiệp trong việc quyết toán thuế TNCN năm 2023 thuận lợi và thành công hơn.

0838.386.486