Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Quyết toán thuế là một bước quan trọng trong quá trình đóng thuế cho doanh nghiệp. Nó cho phép các doanh nghiệp phân bổ và thanh toán thuế trong đúng thời hạn, giúp tránh mọi tranh chấp pháp lý và rủi ro tài chính. Để hiểu rõ quy trình này, hãy cùng theo dõi hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của chúng tôi.

1. Phân loại các loại thuế

Trước khi bắt đầu quyết toán thuế doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phân loại từng loại thuế tương ứng với các loại hình tài chính khác nhau. Doanh nghiệp có thể phải thanh toán thuế thu nhập hay là thuế thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân, thuế ĐTTN, thuế VATthuế TNCN. Hiểu rõ các loại thuế trước khi quyết toán sẽ giúp doanh nghiệp tránh làm sai các khoản thuế đúng thời hạn.

2. Hạch toán quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Sau khi phân loại các loại thuế, doanh nghiệp sẽ tiến hành hạch toán quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Các bước quyết toán thuế TNDN bắt buộc doanh nghiệp làm để tránh sự kiện tranh chấp pháp lý và rủi ro tài chính là:

 • Tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
 • Điền đầy đủ các thông tin vào phiếu quyết toán thuế.
 • Kiểm tra các thông tin vào phiếu thuế.
 • Gửi phiếu quyết toán thuế đến cục thuế địa phương.
 • Nộp các khoản thuế trên phiếu quyết toán thuế.
 • Lấy phiếu quyết toán thuế sau khi nộp.

3. Chứng từ liên quan đến quyết toán thuế TNDN

Khi làm các bước quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp cần cung cấp các chứng từ bắt buộc liên quan đến quyết toán thuế:

 • Giấy đăng ký kinh doanh.
 • Bảng kê chi tiết thu nhập doanh nghiệp
 • Lịch sử thanh toán thuế của doanh nghiệp.
 • Hợp đồng, hóa đơn thanh toán liên quan đến đóng thuế.
 • Bảng lương chi tiết của nhân viên.

Luôn cố gắng lưu trữ đầy đủ các chứng từ này để tránh bị tố cáo và tranh chấp với cục thuế.

4. Phàn hồi từ cục thuế

Sau khi nộp hoàn tất việc thanh toán thuế, doanh nghiệp có thể nhận được các phản hồi về quyết toán thuế từ cục thuế qua các hình thức sau:

 • Biên lai thanh toán thuế.
 • Mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Thẻ nộp thuế.
 • Phiếu quyết toán thuế.
 • Bảng kê chi tiết thuế.

Lưu ý rằng biên lai thanh toán thuế và mã số thuế của doanh nghiệp là các hồ sơ để xác minh yêu cầu và giải quyết các tranh chấp pháp lý giữa doanh nghiệp và Ngân hàng, Đại lý thuế.

5. Hạn mức tối đa thuế

Phải thanh toán thuế thu nhập doanh nghiệp là một bước quan trọng trong quá trình đóng thuế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng nên nhớ rằng có một hạn mức tối đa trong việc thanh toán thuế, cơ sở là việc nộp số tiền thuế phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số tiền thuế cần phải thanh toán. Nếu số tiền thuế lớn hơn hạn mức tối đa, doanh nghiệp sẽ bị phạt. Do đó, nên luôn luôn kiểm tra số tiền thanh toán thuế trước khi quyết toán.

Kết luận

Với tương truyền quy trình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của chúng tôi, chúng tôi hy vọng doanh nghiệp sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn về việc thanh toán thuế. Doanh nghiệp cần luôn luôn lưu ý các công việc hàng ngày, ví dụ như số tiền thuế đóng, thời hạn nộp thuế, các chứng từ liên quan đến quyết toán thuế và hạn mức tối đa thuế. Nộp thuế đúng thời hạn và đầy đủ sẽ giúp doanh nghiệp tránh làm sai các khoản thuế và rủi ro tài chính.

0838.386.486