Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Để được quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2023, cần thực hiện những bước cơ bản sau đây. Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân về thu nhập cá nhân cũng có thể được thực hiện bằng phần mềm thuế TNCN. Phần mềm này sẽ giúp bạn thực hiện các bước sau đây một cách dễ dàng hơn.

Bước 1: Xác định thu nhập hàng năm

Trước tiên, bạn cần phải xác định thu nhập của bạn trong hầu hết các năm hợp lệ, bao gồm cả thu nhập từ tất cả các nguồn, bao gồm cả công việc, làm việc thêm, thu nhập từ hợp đồng chuyển nhượng, tiền thưởng, thu nhập từ tài sản bất động sản và nguồn thu nhập khác. Để đảm bảo độ chính xác của tham số này, bạn cần cung cấp các giấy tờ bằng chứng, bao gồm hóa đơn, bằng cấp, bản xác nhận của tổ chức bảo hiểm xã hội và bản chứng từ các nguồn thu nhập khác nếu có.

Bước 2: Xác định thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Sau khi bạn đã xác định thu nhập hàng năm, bạn cần xác định số tiền phải trả thuế thu nhập cá nhân với các hướng dẫn như sau:

  • Đối với hợp đồng thuê: Nếu thu nhập hàng năm của bạn nhỏ hơn 15 triệu đồng, bạn sẽ không phải trả thuế thu nhập cá nhân.
  • Đối với công việc: Nếu thu nhập hàng năm của bạn lớn hơn hoặc bằng 15 triệu đồng, bạn sẽ phải trả 10% của thu nhập nhỏ hơn 9 triệu đồng trở lên.
  • Đối với thu nhập từ tài sản bất động sản: Nếu bạn tự thuê một ngôi nhà hoặc ô tô, bạn sẽ phải trả 10% của thu nhập từ bất động sản.

Bước 3: Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Nếu bạn đã áp dụng các khoản thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã được quy định trong thuế như trên, bạn có thể được hoàn lại phần thuế TNCN không được phép sử dụng trong các mục đích công cộng. Để ứng phó với điều này, bạn nên cung cấp các bằng chứng cần thiết và gửi yêu cầu hoàn trả thuế thu nhập cá nhân bằng email.

Bước 4: Quy định về phương thức trả thuế

Sau khi bạn đã xác định được số tiền phải trả thuế thu nhập cá nhân, bạn cần quyết định kỹ càng về phương thức trả thuế. Bạn có thể chọn giữa hai phương thức trả thuế sau đây:

  • Phương thức trả thuế trực tuyến: Bạn có thể trả thuế online bằng cách đăng ký tài khoản trên trang web của Bộ Tài chính và sử dụng các định dạng hỗ trợ nội bộ để gửi tiền thuế thu nhập cá nhân.
  • Phương thức trả thuế truyền thống: Bạn cũng có thể trả thuế offline bằng cách sử dụng chứng từ trả thuế và mẫu để trả tiền thuế vào tài khoản của Bộ Tài Chính hoặc trả thuế tại quầy.

Bước 5: Kiểm tra hồ sơ

Cuối cùng, bạn cần kiểm tra lại hồ sơ bằng cách thực hiện các điều sau:

  • Kiểm tra các thông tin cơ bản: Kiểm tra các thông tin cơ bản trong bản đăng ký thuế, bao gồm các thông tin về họ tên, số CMND, địa chỉ liên lạc và thu nhập hàng năm.
  • Xác minh các tài liệu đính kèm: Kiểm tra các tài liệu đính kèm bằng chứng và xác nhận rằng các thông tin trong các bản sao là chính xác.

Nếu bạn đã hoàn thành tất cả các bước trên, bạn đã hoàn thành việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023.

0838.386.486