Hướng dẫn lập quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (PIT) là một trong những trách nhiệm hàng năm của cộng đồng. Khi lập ra quyết toán thuế, bạn sẽ có được sự nhận thức cụ thể về cách thu nhập của bạn đã được đóng thuế và có thể bổ sung bất kỳ khoản thuế nào bạn làm được trong quý hiện tại. Phần này sẽ hướng dẫn bạn qua các bước để lập quyết toán thuế thu nhập cá nhân cơ bản.

Bước 1: Tập hợp thông tin

Để lập quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bạn sẽ phải tập hợp một số thông tin cụ thể liên quan đến thu nhập của bạn trong quý hiện tại. Bạn cần cung cấp một số thông tin như sau:

  • Thông tin cá nhân: Họ và tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, địa chỉ.
  • Thông tin nghề nghiệp: Tên công ty, địa chỉ văn phòng, mã số thuế doanh nghiệp, mã số quản lý thuế.
  • Tiền lương và thu nhập khác: Bạn cần cung cấp các thông tin về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, lương chức vụ, lương cộng thêm, lương nâng cao, lương thưởng, tiền bảo lưu, tiền thưởng đặc biệt, bất kỳ tài khoản ngân hàng, tiền thưởng, tiền thưởng doanh nghiệp, thu nhập khác như tiền thuê nhà, tiền điều hành kinh doanh và tiền làm việc tại nhà trong quý hiện tại.
  • Bảo hiểm xã hội: Bạn sẽ cần cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội của mình trong quý hiện tại. Điều này bao gồm số tiền bảo hiểm xã hội bạn đã đóng và số tiền bảo hiểm bạn đã nhận được.
  • Khoản thu nhập được miễn thuế: Nếu bạn có thể làm được bất kỳ khoản miễn thuế nào trong quý hiện tại, bạn sẽ cần phải cung cấp thông tin về khoản thu nhập được miễn thuế này.

Bước 2: Đếm tổng số thu nhập

Sau khi tập hợp đủ các thông tin về thu nhập, bạn cần phải đếm tổng số thu nhập của mình trong quý hiện tại. Để làm điều này, bạn sẽ phải cộng tất cả các loại thu nhập mà bạn có trong quý trên. Điều này bao gồm cả các loại thu nhập của công ty mà bạn đang làm việc và các loại thu nhập khác như thu nhập từ việc kinh doanh, thu nhập từ việc cho thuê nhà và các thu nhập từ các hoạt động khác trong quý hiện tại. Khi đã có tổng số thu nhập, bạn có thể tiến hành tính toán các khoản thuế mà bạn nên đóng trong quý hiện tại.

Bước 3: Tính toán các khoản thuế

Để có thể tính toán các khoản thuế mà bạn cần phải đóng, bạn cần phải sử dụng Bảng thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam. Bảng thuế này sẽ giúp bạn định ra mức thuế mà bạn cần đóng cho từng khoản thu nhập. Từ đó, bạn sẽ có thể tính toán được lượng thuế mà bạn cần nộp trong quý hiện tại.

Bước 4: Điền vào quyết toán thuế

Sau khi hoàn thành việc tính toán lượng thuế mà bạn cần phải đóng, bạn có thể tiến hành điền vào quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Quyết toán thuế sẽ bao gồm tất cả thông tin liên quan đến thu nhập của bạn và lượng thuế mà bạn cần phải đóng trong quý hiện tại. Trong quyết toán này, bạn cũng cần đính kèm các chứng từ liên quan như giấy xác nhận của công ty, hóa đơn thuê nhà và kỳ báo cáo thuế quý.

Bước 5: Nộp quyết toán thuế

Sau khi điền đầy đủ các thông tin trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bạn có thể nộp quyết toán đến văn phòng của cơ quan thuế địa phương. Bạn cũng có thể tìm hiểu về việc nộp quyết toán qua mạng internet hoặc sử dụng các ứng dụng nộp quyết toán thuế trên điện thoại di động.

Vậy là bạn đã hoàn thành việc lập quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Lập quyết toán thuế là một quá trình phức tạp nhưng nó cũng cung cấp cho bạn sự nhận thức cụ thể về cách thức đóng thuế của mình. Đó là lý do tại sao bạn nên luôn lập quyết toán thuế thu nhập cá nhân mỗi khi gia hạn hoặc khi có sự thay đổi trong thu nhập của bạn.

0838.386.486