Hướng dẫn lập công ty TNHH trong 8 bước đơn giản

Lập một công ty TNHH không thể đơn giản hơn, và để giúp quy trình để bạn lập công ty TNHH, chúng tôi đã biên soạn hướng dẫn lập công ty TNHH trong 8 bước đơn giản:

1. Tìm hiểu về các yêu cầu luật pháp

Bạn phải tìm hiểu về các yêu cầu luật pháp của công ty TNHH. Điều này bao gồm tìm hiểu về các quy định về vốn đầu tư của công ty TNHH, các luật về đầu tư nước ngoài của TNHH và tìm hiểu về các luật kinh doanh địa phương của TNHH. Bạn cũng phải tìm hiểu về các chính sách và quy định của các tổ chức trong và ngoài nước.

2. Xây dựng các giấy tờ cần thiết

Một khi bạn đã tìm hiểu được về luật pháp, bạn có thể bắt đầu xây dựng các giấy tờ cần thiết để lập công ty TNHH. Bạn cần có đầy đủ các giấy tờ như sau:

  • Giấy phép đăng ký doanh nghiệp
  • Bản đăng ký cổ phần
  • Hợp đồng nhân viên
  • Giấy phép hoạt động
  • Đăng ký thuế
  • Đăng ký bảo hiểm xã hội

Ngoài ra, bạn cũng cần phải đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty TNHH của bạn.

3. Xây dựng các văn bản cấu trúc

Sau khi bạn đã có đầy đủ các giấy tờ cần thiết, bạn cần phải xây dựng các văn bản cấu trúc như là hợp đồng lớp phần vị, quy chế điều hành của công ty, hợp đồng đầu tư, bảng phân bổ lợi nhuận và điều lệ thay đổi lớp phần vị. Nếu bạn không biết cách lập các văn bản này, hãy liên hệ với một luật sư tư vấn để giúp bạn.

4. Xây dựng cơ cấu tổ chức

Bạn cũng cần xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty TNHH của mình. Điều này sẽ bao gồm các vị trí như Giám đốc, Cố vấn, Phó giám đốc, Phó giám đốc pháp chế, Phó giám đốc tài chính hoặc các vị trí khác của công ty TNHH. Ngoài ra, bạn cũng sẽ phải xác định quyền hạn của mỗi vị trí. Bạn cũng cần phải xác định quyền của lớp phần vị.

5. Tiếp nhận vốn đầu tư

Khi cơ cấu tổ chức đã được thiết lập, bạn cần phải tiếp nhận vốn đầu tư cho công ty TNHH của mình. Vốn đầu tư sẽ từ các cổ đông của công ty TNHH và có thể là từ các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, bạn cũng có thể đầu tư bằng tài sản của cá nhân.

6. Đăng ký cho công ty TNHH

Một khi bạn đã tiếp nhận đủ vốn đầu tư, bạn sẽ cần đăng ký cho công ty TNHH của mình. Bạn sẽ phải gửi một phiếu đăng ký cho công ty TNHH đến cơ quan của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Khi cơ quan này đã nhận được phiếu đăng ký, họ sẽ cung cấp cho bạn một Giấy phép đăng ký doanh nghiệp và bản đăng ký cổ phần.

7. Đăng ký các quyền thuế và bảo hiểm xã hội

Sau khi công ty đã được đăng ký, bạn sẽ phải đăng ký các quyền thuế và bảo hiểm xã hội cho công ty TNHH của mình. Điều này bao gồm đăng ký cho các định yếu thuế quan trọng và các loại bảo hiểm xã hội. Điều này cũng bao gồm việc đăng ký cho các quyền bảo hiểm của nhân viên của công ty TNHH.

8. Bắt đầu hoạt động kinh doanh của công ty TNHH

Cuối cùng là bạn có thể bắt đầu hoạt động kinh doanh của công ty TNHH của mình. Bạn cần phải lập kế hoạch kinh doanh, tạo các quy định và quy trình để đảm bảo rằng công ty hoạt động đúng quy trình. Bạn cũng cần phải cung cấp những dịch vụ hoặc sản phẩm cần thiết cho công ty của mình. Thay vào đó, bạn sẽ chỉ cần để công ty TNHH hoạt động một cách tự do.

Với hướng dẫn lập công ty TNHH trong 8 bước đơn giản này, bạn sẽ không còn gặp phải bất kỳ sự khó khăn nào trong quá trình lập công ty TNHH của mình.

0838.386.486