Hướng dẫn lập bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Tài chính là tài khoản của các tổ chức, họ làm việc trong doanh nghiệp vì các mục đích khác nhau. Làm việc ở mức cao, nó đòi hỏi hệ thống hóa dữ liệu để giữ cho nó trong điều kiện của mình. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính là một trong những cách để hóa dữ liệu tài chính trong các tài liệu báo cáo của mình, giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định của họ. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

1. Xác định thông tin báo cáo

Đầu tiên, bạn phải xác định thông tin cần thiết để tạo bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Điều này đòi hỏi bạn phải xem xét kế hoạch tổ chức của mình, xác định những dữ liệu cần thiết để hoàn thành báo cáo, tức là các mục cần lập bảng thuyết minh. Mục đích của bảng thuyết minh là giới thiệu các thông tin về tài chính của tổ chức theo thứ tự các cuộc gọi cho vay, lợi nhuận, lãi suất, nợ phải trả, quỹ tiền dành cho doanh nghiệp, đầu tư vào các loại tài sản khác.

2. Chọn lãnh vực

Sau khi bạn đã xác định các thông tin cần thiết, hãy chọn lãnh vực để chứa thông tin cho bảng thuyết minh báo cáo tài chính của mình. Trong đó, các lãnh vực có thể bao gồm:

  • Tên: Tên của tổ chức, tài khoản hoặc những điều khác liên quan đến báo cáo.
  • Lợi nhuận: Bao gồm lợi nhuận doanh thu và lợi nhuận gộp.
  • Lãi suất: Chi phí trích từ lợi nhuận và hoạt động tài chính.
  • Quỹ tiền dành cho doanh nghiệp: Tiền của tổ chức được dành cho việc đầu tư.
  • Nợ phải trả: Số tiền còn nợ của tổ chức.
  • Tài sản khác: Bao gồm các loại tài sản khác mà tổ chức có.

3. Lấy dữ liệu

Sau khi bạn đã xác định các lãnh vực cần thiết, bạn cần lấy dữ liệu từ các nguồn cung cấp các thông tin liên quan trong báo cáo của mình. Bạn cũng có thể sử dụng các nguồn tham khảo, như các tài liệu hợp pháp, báo cáo doanh nghiệp, báo cáo tài chính và báo cáo thuế.

4. Xây dựng bảng thuyết minh

Sau khi đã lấy các thông tin cần thiết, bạn có thể bắt đầu xây dựng bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Đầu tiên, xây dựng các cột của bảng thuyết minh với các lãnh vực đã chọn trước đó. Sau đó, điền dữ liệu tương ứng vào cột tương ứng. Đảm bảo rằng bạn điền dữ liệu đúng theo vị trí và định dạng gọn nhẹ và dễ đọc.

5. Xem xét vấn đề

Cuối cùng, bạn cũng cần xem xét kỹ các dữ liệu trong bảng thuyết minh của mình để xác nhận rằng không có lỗi trong việc nhập dữ liệu. Bạn cũng có thể sử dụng bảng thuyết minh báo cáo tài chính để đảm bảo rằng tài khoản là chính xác và chính xác.

Vậy là bạn đã hoàn thành bảng thuyết minh báo cáo tài chính của mình. Với các bước trên, bạn sẽ có thể lập bảng thuyết minh báo cáo tài chính dễ dàng và nhanh chóng. Hãy sử dụng loạt các từ khoá chính trong bài viết này để phân bổ đồng đều trong toàn bộ bài viết của bạn.

0838.386.486