Hướng dẫn làm quyết toán thuế TNDN năm 2023

Quyết toán thuế TNDN (Thu nhập độc lập) là một trong những nghĩa vụ pháp lý mà các cá nhân phải thực hiện với các cơ quan thuế. Quyết toán thuế TNDN là quy trình phức tạp, bao gồm nhiều biện pháp cần thiết để hoàn thành việc quyết toán thuế. Để giúp bạn hoàn thành quy trình này một cách dễ dàng, chúng tôi đã bổ sung một hướng dẫn làm quyết toán thuế TNDN năm 2023 vào bài viết này. Sau đây là các bước hướng dẫn làm quyết toán thuế TNDN năm 2023.

1. Chuẩn bị các hồ sơ

Trước tiên, bạn cần thu thập tất cả các hồ sơ liên quan đến việc quyết toán thuế TNDN năm 2023. Tất cả các loại hồ sơ cần thiết bao gồm:

  • Thẻ quyết toán thuế TNDN.
  • Hoá đơn, chứng từ thanh toán.
  • Biên lai giao dịch.
  • Tờ khai thuế.
  • Các hồ sơ xác nhận định khoản thuế.

Để đảm bảo đầy đủ các hồ sơ này, bạn cần phải chắc chắn rằng các hồ sơ đã được kiểm tra lại thật kĩ càng.

2. Tờ khai thuế

Sau khi đã sắp xếp và kiểm tra lại các hồ sơ, bạn có thể tiến hành điền và gửi tờ khai thuế TNDN năm 2023 của mình. Điều này là bước quan trọng nhất trong quá trình quyết toán thuế TNDN, bạn cần phải chỉnh sửa kỹ lưỡng các thông tin trong tờ khai sao cho chuẩn và đầy đủ. Trước khi gửi tờ khai thuế TNDN năm 2023, bạn cần phải đảm bảo rằng các thông tin trong tờ khai đã được xác nhận kỹ và chính xác.

3. Xác nhận định khoản thuế

Bước tiếp theo trong quy trình làm quyết toán thuế TNDN năm 2023 là xác nhận định khoản thuế. Để hoàn thành bước này, bạn cần sử dụng các hồ sơ để xác nhận lại các thông tin và kết quả thuế. Các thông tin đã được nhập trong tờ khai thuế TNDN năm 2023 phải khớp với các thông tin cung cấp trong các hồ sơ. Khi đã xác nhận định khoản thuế, bạn cần phải lập ra các biên lai để thừa nhận rằng định khoản thuế đã được xác nhận hoàn tất.

4. Thanh toán thuế

Sau khi bạn đã hoàn thành các bước trước đó, tiếp theo bạn phải tiến hành thanh toán thuế TNDN năm 2023. Thanh toán thuế TNDN có thể được thực hiện bằng rất nhiều cách khác nhau, bao gồm thanh toán trực tuyến, thanh toán qua ngân hàng, hoặc thanh toán trực tiếp tại các địa điểm hỗ trợ của các cơ quan thuế. Để hoàn thành bước thanh toán, bạn phải cung cấp các thông tin thanh toán và các biên lai đã được lập ra trong tờ khai thuế TNDN năm 2023.

5. Nhận thẻ quyết toán

Sau khi bạn đã hoàn tất bước thanh toán thuế TNDN năm 2023, bạn sẽ nhận được thẻ quyết toán thuế TNDN của mình. Thẻ quyết toán thuế TNDN sẽ chứa các thông tin của bạn, bao gồm: tên, số quyết toán thuế, số tiền thuế phải nộp, số dư thuế chưa nộp. Thẻ quyết toán sẽ được sử dụng để kiểm tra thuế trong tương lai, nên đóng gói kỹ càng và giữ nó an toàn.

Các bước trên là cách để bạn có thể hoàn thành quy trình quyết toán thuế TNDN năm 2023 một cách dễ dàng. Để bảo đảm được sự hoàn thành tốt nhất của quy trình, bạn cần phải thực hiện các bước trên một cách chính xác và đầy đủ.

0838.386.486