Hướng dẫn làm Quyết toán Thuế Thu nhập Cá nhân

Thuế Thu nhập Cá nhân (TNCN) là một tỉ lệ phải nộp thuế được áp dụng bởi chính phủ để thu thu nhập của cá nhân và doanh nghiệp. Quyết toán thuế là bước cuối cùng của quá trình thu thu nhập cá nhân trước khi tái lập hồ sơ thuế vào mùa thuế tiếp theo. Để tiết kiệm thời gian và trục trặc trong quá trình quyết toán thuế, hãy làm theo các bước sau đây để được hướng dẫn chi tiết về cách quyết toán thuế TNCN.

Bước 1: Xác định hồ sơ quyết toán thuế

Khi bắt đầu quyết toán thuế TNCN, hồ sơ quyết toán thuế là bước đầu tiên bạn phải xác định. Hồ sơ quyết toán thuế bao gồm các tài liệu sau đây:

 • Biên lai thuế năm ngoái
 • Sổ lương năm nay
 • Các chứng từ kế toán về thuế
 • Bảng lương cho các tháng còn lại trong năm
 • Các biên lai thuế đã được thanh toán cho các tháng trong năm

Để phù hợp với thời gian nộp thuế, bạn nên cập nhật các hồ sơ trên để đảm bảo họ còn sử dụng hợp lý.

Bước 2: Tính toán Thuế TNCN

Sau khi trích xuất tài liệu thuế, các bạn cần tinh toán thuế thu nhập cá nhân. Tính toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm các bước sau đây:

 • Tính trung bình cộng thu nhập trong một năm
 • Tính tổng thu nhập trong một năm
 • Tính toán thuế thu nhập cá nhân phải nộp
 • Tính toán tiền thuế giảm trừ để giảm thuế
 • Trừ thuế giảm trừ ra khỏi tổng thu nhập để thu được số thuế phải nộp

Bạn cũng có thể sử dụng công cụ trên mạng để tính toán thuế TNCN. Những công cụ này sẽ giúp bạn lược bỏ thời gian nộp thuế và tiền thuế phải nộp.

Bước 3: Điền thông tin vào biên lai thuế

Sau khi hoàn tất tính toán số thuế thu nhập cá nhân, các bạn cần điền thông tin của mình vào biên lai thuế. Thông tin cần được điền vào trên biên lai thuế bao gồm các thông tin sau đây:

 • Họ tên
 • Số CMND/Căn cước
 • Địa chỉ
 • Số tiền thu nhập cá nhân trong năm
 • Số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp

Khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết, bạn có thể đến các địa điểm thuế để nộp biên lai thuế hoặc sử dụng dịch vụ thuế điện tử để nộp thuế và hoàn thành quyết toán thuế.

Vậy là, bằng cách làm theo các bước trên, bạn có thể dễ dàng quyết toán thuế TNCN một cách hiệu quả và nhanh chóng. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc quyết toán thuế TNCN.

0838.386.486