Hướng dẫn kê khai thuế TNCN cho cá nhân không cư trú

Với cá nhân không cư trú, kê khai thuế TNCN là bắt buộc. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ các quy định của kê khai thuế TNCN và làm thế nào để kê khai thuế TNCN quốc tế một cách chính xác. Để thực hiện kê khai thuế này, bạn cần đáp ứng đầy đủ những tiêu chí dưới đây:

1. Quy định trong kê khai thuế TNCN

Theo quy định của cục Thuế, các cá nhân không cư trú phải làm thủ tục kê khai thuế TNCN để đảm bảo việc thu thuế theo quy định của Luật Thuế. Cụ thể, các cá nhân không cư trú phải:

 • Kê khai thuế tài sản tại nước nhà và nước ngoài
 • Kê khai thuế thu nhập tại nước ngoài
 • Kê khai thuế lợi nhuận từ công việc tại nước ngoài
 • Kê khai thuế từ công việc tại nước nhà
 • Kê khai thuế từ các giao dịch tài chính tại nước ngoài

2. Hồ sơ kê khai thuế TNCN

Khi kê khai thuế, các cá nhân không cư trú cần đến các hồ sơ sau để có thể hoàn tất thuế:

 • Hồ sơ tài sản: bao gồm các giao dịch của người kê khai, bao gồm các hợp đồng mua bán, giao dịch tài chính, thông tin thuế nước nhà và nước ngoài
 • Hồ sơ thu nhập: bao gồm bản sao của hoá đơn, hoá đơn bán hàng, giao dịch tài chính, thu nhập cá nhân, lợi nhuận của công ty, các giao dịch bảo lãnh tài chính và thông tin lịch sử công việc
 • Hồ sơ thuế: bao gồm bảng tính thu nhập cá nhân, bảng tính thuế TNCN, bản sao của các hồ sơ kê khai thuế tại của cục thuế, bảng báo cáo thuế tài sản, các chứng từ liên quan đến thuế

3. Các bước kê khai thuế TNCN

Có nhiều bước bắt buộc để hoàn tất kê khai thuế TNCN cho cá nhân không cư trú một cách đúng quy định:

 • Bước 1: Đăng ký làm thuế
 • Bước 2: Đến cục thuế để đề nghị kê khai thuế TNCN
 • Bước 3: Chuẩn bị các hồ sơ kê khai thuế theo quy định và gửi cho cục thuế
 • Bước 4: Trả lời các câu hỏi của cục thuế
 • Bước 5: Hoàn tất việc kê khai thuế và nộp thuế

4. Quy trình xử lý kê khai thuế

Sau khi gửi hồ sơ kê khai thuế cho cục thuế, cục thuế sẽ tiến hành xem xét và xử lý kê khai thuế của bạn. Sau đó, cục thuế sẽ gửi thư kê khai thuế trả về. Trong thư này, cục thuế sẽ xác nhận việc đã nộp thuế của bạn và cung cấp bạn với các thông tin liên quan đến thuế của bạn.

5. Cách tính thuế TNCN

Tỷ lệ thuế TNCN được xác định bởi Bộ Tài Chính và sẽ khác nhau tùy theo từng nhóm thu nhập. Các cá nhân không cư trú sẽ được áp dụng tỷ lệ thuế TNCN theo các bậc sau:

 • Tỷ lệ thuế 0% cho những nhóm thu nhập thấp nhất
 • Tỷ lệ thuế 5% cho những nhóm thu nhập trung bình
 • Tỷ lệ thuế 20% cho những nhóm thu nhập cao nhất

Bạn cũng có thể sử dụng biểu tính thuế TNCN để tính toán thuế của mình. Các biểu tính thuế TNCN sẽ giúp bạn tính toán chính xác số tiền thuế mà bạn phải nộp cho cục thuế dựa trên từng nhóm thu nhập khác nhau.

Kết luận

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu tổng quan về kê khai thuế TNCN cho cá nhân không cư trú. Hiểu rõ quy định và các bước hướng dẫn trên sẽ giúp bạn thực hiện kê khai thuế một cách chính xác và đầy đủ. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có thêm những kiến thức bổ ích về kê khai thuế TNCN cho cá nhân không cư trú.

0838.386.486