Hướng dẫn Kê Khai Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Doanh nghiệp là cần phải kê khai thuế thu nhập để có thể đảm bảo tính công bằng cũng như cân bằng các chi phí. Kê khai thuế thu nhập của doanh nghiệp cần được thực hiện một cách chính xác và bền vững. Việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp yêu cầu sự biết cụ thể về các quy định ve phạm vi và công thức tính thuế. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp với các bước đơn giản bên dưới.

1. Xác định phạm vi kê khai thuế thu nhập

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo các quy định của pháp luật. Trong đó, có ba loại thuế thu nhập doanh nghiệp cần được kê khai:

  • Thuế thu nhập cá nhân: được áp dụng cho các công ty và công ty con của doanh nghiệp.
  • Thuế thu nhập từ doanh nghiệp: được áp dụng cho doanh nghiệp độc lập
  • Thuế thu nhập liên bang: được áp dụng cho các tổ chức hoặc các cá nhân đứng ra ngoài phạm vi của Thuế quan.

Khi xác định được phạm vi kê khai thuế thu nhập, doanh nghiệp cũng cần phải xác định chính xác hình thức thuế thu nhập doanh nghiệp mà họ sẽ áp dụng trong quá trình kê khai thuế.

2. Thu thập thông tin và tài liệu cần thiết

Sau khi đã xác định được về phạm vi thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ tiến hành thu thập các thông tin để có thể thực hiện kê khai thuế thu nhập. Các thông tin cần thiết bao gồm:

  • Thông tin doanh nghiệp: thông tin về tên doanh nghiệp, vị trí, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email…
  • Thông tin quản lý: thông tin về chủ sở hữu, đại diện hợp pháp hay bộ phận quản trị, bộ phận tài chính…
  • Thông tin thuế: thông tin về loại thuế thu nhập, năm kê khai thuế, các chỉ số tính thuế…
  • Tài liệu hỗ trợ: tài liệu hỗ trợ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm các ông tải, hóa đơn thanh toán, sổ sách, báo cáo tài chính, bảng cân đối vốn và các tài liệu khác.

3. Tính toán và nộp thuế thu nhập

Sau khi đã có đầy đủ các thông tin cần thiết, doanh nghiệp cần phải sử dụng các công thức tính thuế thu nhập để xác định được số tiền thuế thu nhập cần phải đóng. Sau khi xác định được số tiền thuế thu nhập cần phải nộp, doanh nghiệp sẽ cần tạo một bảng kê khai thuế thu nhập và điền vào bảng đó tất cả các thông tin về thuế thu nhập. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần phải nộp các tài liệu hỗ trợ của bảng kê khai thuế thu nhập lên cơ quan thuế.

4. Kiểm tra và xác nhận thuế

Sau khi bảng kê khai thuế thu nhập đã được hoàn chỉnh và gửi đến cơ quan thuế, doanh nghiệp cần phải đợi cơ quan thuế duyệt và xác nhận lại bảng kê khai thuế thu nhập. Nếu cơ quan thuế cho biết bảng kê khai thuế thu nhập đã hoàn chỉnh và đã được xác nhận, doanh nghiệp sẽ cần phải đóng thuế thu nhập trong thời hạn quy định.

5. Lưu giữ bảng kê khai thuế thu nhập

Sau khi đã hoàn thành việc kê khai thuế thu nhập, doanh nghiệp cần lưu giữ bản kê khai thuế thu nhập cũng như các tài liệu hỗ trợ liên quan trong một thời gian dài. Việc lưu giữ bảng kê khai thuế thu nhập sẽ giúp doanh nghiệp trong việc kiểm tra và điều chỉnh kê khai thuế thu nhập cho các quý sau. Đồng thời cũng giúp cơ quan thuế dễ dàng quan sát và điều chỉnh bảng kê khai thuế thu nhập nếu có thể.

Vậy là, bài hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã kết thúc. Hi vọng với các bước hướng dẫn được trình bày trong bài viết này, các doanh nghiệp sẽ có thể thực hiện kê khai thuế thu nhập một cách đúng đắn, tối ưu và chính xác nhất.

0838.386.486