Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2023

Trước khi kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2023, cần phải hiểu rõ những nghiệp vụ chính liên quan. Thuế TNDN có thể được gọi là thuế trên doanh thu của một cá nhân hoặc tổ chức. Nó đại diện cho tổng số thuế mà một cá nhân hoặc tổ chức phải trả theo luật định của chính phủ. Từ năm 2023, các chủ sở hữu cần kê khai quyết toán thuế TNDN. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết về cách kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2023.

I. Giới thiệu về thuế TNDN

Thuế TNDN (Tax on Net Income) là một loại thuế đóng phụ thuộc vào số tiền thu nhập đã trừ các khoản đầu tư, chi phí và các khoản khấu trừ khác. Trong nghĩa gốc, thuế TNDN được coi là thuế đóng của các cá nhân và tổ chức từ số tiền thu nhập sau khi đã trừ đi các khoản chi phí và đầu tư. Nó được gọi là thuế trên tổng số thu nhập (Gross Income Tax) hoặc thuế trên tổng số thu nhập đã khấu trừ (Net Income Tax).

II. Nghiệp vụ kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2023

 • Thời hạn kê khai: Năm 2023, thời hạn kê khai quyết toán thuế TNDN là từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 30 tháng 04 năm 2023.
 • Phạm vi kê khai: Phạm vi kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2023 bao gồm các thu nhập đã được khấu trừ trong năm 2023 và các thu nhập có thể khấu trừ từ tháng 12 năm 2023.
 • Giấy tờ đính kèm: Bên cạnh mẫu kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2023, các bên cần đính kèm các giấy tờ sau:
  • Mẫu 01/GTGT: Bảng kê tổng hợp thuế trên doanh thu.
  • Mẫu 01/TNDN: Kê khai thuế TNDN.
  • Mẫu 01/GTTN: Bảng kê tổng hợp thuế trên doanh thu của hộ nghèo.
  • Mẫu 01/QTTT: Kê khai thuế TNDN đối với hộ nghèo.
  • Các chi tiết của từng hạng mục kê khai.
 • Quyền lợi khấu trừ thuế: Trước khi tính toán thuế TNDN, người kê khai có thể tự khấu trừ một số quyền lợi nhất định. Cụ thể, những người có gia đình hoặc thừa kế có thể được khấu trừ tiền chi phí hằng năm tổn thất đầu tư trước thuế. Ngoài ra, các người có thu nhập từ các hoạt động xã hội hay từ thương mại điện tử cũng có thể được khấu trừ.
 • Địa chỉ nộp thuế: Người kê khai cần đề nghị cơ quan thuế địa phương để nộp thuế TNDN. Người kê khai cũng có thể nộp thuế trực tuyến bằng cách đăng ký thành viên của các cổng thanh toán điện tử của chính phủ.

III. Lợi ích kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2023

Kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2023 sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia. Trong đó, các bên có thể được tổng hợp số tiền thu nhập đã đóng phí thuế và được trả trước suất miễn thuế nhất định dựa trên quy định của điều luật thuế. Đồng thời, các bên cũng có thể được tối ưu các khoản khấu trừ, giảm thuế và nhận lại các quyền lợi đã được khấu trừ. Vì vậy, đó là lý do tại sao các chủ sở hữu cần kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2023.

IV. Tổng kết

Với hướng dẫn trên, chúng ta đã biết cách để kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2023. Để thực hiện được kê khai này, cần phải hiểu rõ nghiệp vụ chính liên quan và các thủ tục cần thực hiện, cũng như các quyền lợi khấu trừ thuế có thể được áp dụng. Kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2023 sẽ giúp các bên trả trước suất thuế phù hợp và lợi ích tối đa so với số tiền thu nhập sau khi đã trừ các khoản chi phí và đầu tư.

0838.386.486