Hướng dẫn kê khai bổ sung Quyết toán Thuế TNDN

Quyết toán Thuế Tờ Khai Doanh Nghiệp (TNDN) là một trong những quy trình thuế doanh nghiệp đòi hỏi cần phải thực hiện bắt buộc. Việc kê khai hoặc bổ sung quyết toán TNDN có thể được thực hiện khi doanh nghiệp cần thay đổi đối với các thông tin trong quyết toán ban đầu, chính sách cập nhập lại các thông tin, hoặc bỏ sót các thông tin, và cần gửi thêm tờ khai, bảng kê khai thuế.

Trong bài viết sau, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu quy trình kê khai bổ sung quyết toán thuế TNDN.

1. Tại sao bạn cần kê khai bổ sung Quyết toán Thuế TNDN?

Có một số trường hợp khi bạn cần phải kê khai bổ sung quyết toán thuế TNDN. Những trường hợp này bao gồm:

 • Khi nhận được bản sao kê khai thuế và yêu cầu chỉnh sửa.
 • Nếu thu phí thuế bị thay đổi.
 • Khi bị yêu cầu thực hiện kê khai thuế theo một hình thức lạ.
 • Khi cần bổ sung hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin nào trong Quyết toán thuế TNDN.
 • Khi cần thêm các thông tin liên quan đến thuế nếu có.

2. Đối với ai kê khai Quyết toán Thuế TNDN?

Mọi doanh nghiệp phải kê khai thuế đối với Quyết toán Thuế TNDN. Những trường hợp có thể được áp dụng bao gồm:

 • Các doanh nghiệp có lợi nhuận thấp.
 • Những doanh nghiệp được quy định trong Luật Thuế để kê khai thuế TNDN.
 • Các doanh nghiệp được nhận biết là có lợi nhuận cao.

3. Các thông tin cần có trước khi bắt đầu kê khai Quyết toán Thuế TNDN?

Trước khi bạn bắt đầu việc kê khai bổ sung quyết toán thuế TNDN, bạn cần có những thông tin sau:

 • Số đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Thông tin chi tiết về doanh nghiệp, bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, trụ sở…
 • Thông tin về Quyết toán thuế TNDN, gồm: Tờ khai thuế đã đệ trình, bảng tính thuế, tờ kê khai thuế, bản tổng hợp người nộp thuế, và bất kỳ thông tin cụ thể này liên quan đến thuế TNDN.
 • Bất kỳ thông tin thêm nào cần thiết để hoàn tất kê khai bổ sung quyết toán thuế TNDN.

4. Các bước kê khai bổ sung Quyết toán Thuế TNDN

Khi bạn đã hoàn thành các bước trên, bạn có thể thực hiện các bước kê khai bổ sung Quyết toán Thuế TNDN theo các bước sau:

 • Bước 1: Để bắt đầu thực hiện kê khai bổ sung Quyết toán Thuế TNDN, bạn cần đăng nhập vào trang web hệ thống kê khai thuế của Bộ Tài Chính.
 • Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ thấy một trang web để có thể xem các thông tin và bổ sung thông tin mới.
 • Bước 3: Tiếp theo, bạn cần upload các tờ khai, bảng tính thuế, và bất kỳ tài liệu nào cần thiết để hoàn thành kê khai bổ sung quyết toán thuế TNDN.
 • Bước 4: Bạn sẽ nhận được thông báo thu phí từ hệ thống kê khai thuế, bạn sẽ phải thực hiện những yêu cầu này.
 • Bước 5: Khi hoàn thành kê khai bổ sung quyết toán thuế TNDN, bạn sẽ nhận được một thông báo thu phí từ Bộ Tài Chính và sau đó bạn sẽ được yêu cầu để xác nhận quyết toán thuế.

5. Kết luận

Kê khai bổ sung quyết toán thuế TNDN là một trong những quy trình thuế doanh nghiệp đòi hỏi cần phải thực hiện bắt buộc. Bài viết trên đã giới thiệu đến các bạn các thông tin cần thiết và các bước thực hiện kê khai bổ sung Quyết toán Thuế TNDN.

Ngoài ra, do đây là quy trình thuế doanh nghiệp, do đó các doanh nghiệp cần phải có sự tư vấn chuyên nghiệp của một quản lý kế toán kiêm nhiệm để đảm bảo rằng quy trình hoàn thành đúng các quy định của chính phủ.

0838.386.486