Hướng dẫn Kê khai bổ sung Quyết toán Thuế TNCN

Kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN là biện pháp truy thu thuế nằm trong hệ thống quyết toán thuế TNCN. Hướng dẫn Kê khai bổ sung Quyết toán Thuế TNCN giúp người thuế tuân thủ luật và hiểu được cách tính toán thuế TNCN phù hợp. Để hiểu rõ hơn về việc Kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN của bạn, bạn cần làm các bước sau:

I. Kiểm tra thông tin

Để kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN, bạn cần kiểm tra lại các thông tin như mã số thuế, hộ chiếu, địa chỉ, phương thức trả thuế và thông tin về các khoản thuế và các khoản phải nộp thuế để đảm bảo toàn bộ thông tin là đúng và chính xác.

II. Tải biểu mẫu kê khai bổ sung quyết toán

Sau khi kiểm tra thông tin, bạn cần tải biểu mẫu kê khai bổ sung quyết toán thuế từ trang web chính thức của cơ quan thuế để tiện cho việc điền thông tin. Biểu mẫu này gồm các mục sau:

  • Kê khai thông tin chung của người thuế
  • Kê khai thu nhập tính thuế
  • Kê khai giảm trừ gia cảnh
  • Kê khai các khoản đã nộp thuế
  • Kê khai thuế TNCN phải nộp

Việc điền các mục trên đảm bảo việc tính toán thuế TNCN đúng và hoàn chỉnh nhất.

III. Điền thông tin trên biểu mẫu

Khi đã có biểu mẫu, bạn cần điền thông tin chính xác và đầy đủ vào các mục trên. Điền thông tin các khoản thu nhập sẽ được giảm trừ và các khoản đã nộp thuế nhằm đảm bảo việc tính toán thuế TNCN đúng và chính xác nhất.

IV. Đối chiếu thông tin trên biểu mẫu

Sau khi đã điền thông tin xong, bạn cần đối chiếu lại thông tin trên biểu mẫu để đảm bảo chính xác và hoàn chỉnh nhất. Trong trường hợp cần chỉnh sửa thông tin, bạn cần chỉnh sửa lại hoặc cải chính các mục cần thiết.

V. Nộp biểu mẫu kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN

Sau khi hoàn tất biểu mẫu, bạn cần gửi biểu mẫu kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN tới cơ quan thuế trong thời gian quy định để hoàn thành việc kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN. Lưu ý rằng bạn phải cắt giảm lên lịch nộp biểu mẫu trước ngày quy định tối thiểu theo quy định của cơ quan thuế.

Nếu bạn làm đúng các bước trên, bạn sẽ hoàn thành việc kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN nhanh chóng và hoàn thành các thủ tục liên quan nhất.

0838.386.486