Hướng dẫn Doanh Nghiệp Quyết Toán Thuế TNCN

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) là một trong những nội dung cần quan tâm nhất của một doanh nghiệp. Việc quyết toán thuế TNCN hợp pháp sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thành các yêu cầu pháp lý đúng theo quy định của Nhà Nước và bảo vệ lợi ích của người lao động. Để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ và thực hiện thuế TNCN một cách chính xác trong mọi tình huống, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết dưới đây.

1. Việc Quyết Toán Thuế TNCN

Thuế TNCN doanh nghiệp phải quyết toán là thuế tạm thu của người lao động đã được tính trên lương và các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp phải thanh toán thuế TNCN vào tài khoản ngân hàng của Đại lý Thuế trong vòng 15 ngày kể từ ngày thuế được tính toán. Doanh nghiệp cũng cần lưu lượng các tài liệu và hồ sơ cần thiết, bao gồm các bản in ấn biên bản tính thuế và bảng kê thu nhập, để chuẩn bị cho việc quyết toán thuế.

2. Xác Định Đối Tượng Quyết Toán

Trước khi thực hiện việc quyết toán thuế TNCN, doanh nghiệp cần phải xác định đối tượng quyết toán thuế. Đối tượng này bao gồm:

 • Nhân viên chính thức của doanh nghiệp
 • Nhân viên làm việc tạm thời
 • Nhân viên được trả lương theo hợp đồng độc lập

Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng đã xác định đúng những nhân viên được quyết toán thuế TNCN.

3. Tính Toán Thuế TNCN

Sau khi đã xác định đúng đối tượng quyết toán thuế TNCN, doanh nghiệp cần tiến hành tính toán thuế TNCN đối với các nhân viên. Phương pháp tính toán thuế TNCN được quy định theo Luật Thuế. Các điều kiện tính toán thuế TNCN cũng gồm các nội dung sau:

 • Các nhân viên đó thuộc hạng nhân viên
 • Thu nhập chịu thuế theo luật
 • Lương của nhân viên đó phải thuộc mức thuế cao nhất

Tỷ lệ tính thuế TNCN cũng tùy thuộc vào từng nhân viên và thu nhập của nhân viên.

4. Biên Bản Tính Thuế

Doanh nghiệp cần bảo vệ quyền lợi của nhân viên và đảm bảo rằng đều tuân thủ theo quy định của pháp luật về việc thanh toán thuế. Phải lập biên bản tính thuế cho mỗi nhân viên để xác nhận việc thanh toán thuế TNCN đã được thực hiện.

Biên bản tính thuế sẽ bao gồm các thông tin sau đây:

 • Tên và địa chỉ của doanh nghiệp
 • Tên và địa chỉ của đại lý thuế
 • Tên và địa chỉ của nhân viên
 • Tổng thu nhập của nhân viên
 • Lương thuế phải nộp của nhân viên

Sau khi lập biên bản tính thuế, doanh nghiệp phải đảm bảo rằng tất cả các biên bản tính thuế được lưu trữ chính xác trong hồ sơ.

5. Thanh Toán Thuế TNCN

Khi đã hoàn tất tính toán và lập biên bản tính thuế, doanh nghiệp cần thực hiện việc thanh toán thuế TNCN vào tài khoản ngân hàng của Đại lý Thuế trong vòng 15 ngày kể từ ngày thuế được tính toán. Trong quá trình thanh toán, doanh nghiệp cần đảm bảo rằng số tiền thanh toán đã đúng và không sai lệch so với số tiền đã tính toán trước đó.

Khi hoàn thành việc thanh toán thuế TNCN, doanh nghiệp cần lưu lại tài liệu hồ sơ dự phòng cho từng đối tượng quyết toán. Bao gồm các biên bản tính thuế cũng như các hồ sơ tài chính liên quan đến việc quyết toán.

Kết Luận

Việc quyết toán thuế TNCN theo luật là một trách nhiệm không thể bỏ qua của doanh nghiệp, và quá trình này cũng cần được thực hiện một cách chính xác theo quy định của pháp luật. Hàng năm, doanh nghiệp cần thực hiện việc quyết toán thuế TNCN để tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi của nhân viên.

0838.386.486