Hướng dẫn đăng ký kinh doanh hộ gia đình 2020

Kinh doanh hộ gia đình là một kỹ năng thâm nhập cần thiết để mở cửa hàng cà phê, bán thực phẩm, thức uống, v.v… Trước khi bạn có thể mở một cửa hàng hộ gia đình, bạn phải đăng ký kinh doanh hộ gia đình. Đây là bài viết giúp bạn học cách thực hiện đăng ký kinh doanh hộ gia đình trong năm 2020.

Mục lục

 • Tổng quan
 • Các bước đăng ký
 • Hạn chót đăng ký
 • Tiêu chí để được đăng ký
 • Những nghị quyết liên quan đến việc đăng ký

Tổng quan

Những người có ý định mở cửa hàng kinh doanh hộ gia đình phải Đăng ký kinh doanh hộ gia đình. Việc đăng ký kinh doanh hộ gia đình đòi hỏi bạn phải đảm bảo một số vấn đề hợp pháp và bắt buộc cần thiết để có thể mở cửa hàng.

Các bước đăng ký

Bước 1: Tìm hiểu về các quy chế và quy định hợp pháp đối với người bán hàng hộ gia đình. Các nghị quyết, quy định và hướng dẫn có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí của bạn.

Bước 2: Đăng ký một tên kinh doanh. Để làm điều này, bạn cần phải lựa chọn một tên riêng biệt và có thể đăng ký tên kinh doanh của bạn tại cơ quan thuế.

Bước 3: Cung cấp các thông tin hợp pháp yêu cầu. Trước khi bắt đầu đăng ký kinh doanh hộ gia đình, bạn sẽ phải cung cấp các thông tin hợp pháp yêu cầu bao gồm tên kinh doanh của bạn, địa chỉ, thông tin liên lạc và thời gian làm việc.

Bước 4: Đăng ký ngân hàng và tài khoản quỹ. Khi bạn đang xây dựng một cửa hàng kinh doanh hộ gia đình, bạn cần phải đăng ký một tài khoản ngân hàng và một tài khoản quỹ để lưu trữ lợi nhuận của bạn.

Bước 5: Giấy phép hoạt động. Sau khi bạn đã hoàn thành các bước trên, bạn sẽ phải đăng ký giấy phép hoạt động của cửa hàng của bạn tại cơ quan thuế để xác minh quyền lợi của bạn.

Hạn chót đăng ký

Người bán hàng hộ gia đình phải đăng ký kinh doanh trước khi họ bắt đầu kinh doanh. Những thời hạn cuối cùng của những quy chế và quy định có thể thay đổi tùy theo vị trí cụ thể của bạn.

Tiêu chí để được đăng ký

Trước khi có thể đăng ký kinh doanh, người bán hàng hộ gia đình cần phải đảm bảo rằng họ thỏa mãn các tiêu chí và điều kiện hợp pháp cơ bản sau đây:

 • Đã tuân thủ các quy định của pháp luật
 • Có đầy đủ các giấy tờ hợp pháp để xác minh quyền lợi của bạn
 • Đã đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và người lao động
 • Đã cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao
 • Đã tuân thủ các quy định về quản lý tiền
 • Đã đảm bảo sự đồng thuận và trung thực trong quản lý kinh doanh

Những nghị quyết liên quan đến việc đăng ký

Người bán hàng hộ gia đình cũng cần phải thực hiện các nghị quyết liên quan đến việc đăng ký kinh doanh trước khi họ có thể bắt đầu kinh doanh. Để có thể đúng với các quy chế và quy định hợp pháp hiện hành, bạn phải tuân thủ các nghị quyết sau:

 • Đăng ký các sản phẩm và dịch vụ của bạn tại cơ quan thuế
 • Giải thích các quy định hợp pháp mà bạn cần tuân theo
 • Đối soát các khoản thuế bạn cần phải trả
 • Cập nhật và báo cáo tình trạng kinh doanh của bạn thường xuyên
 • Cập nhật các thay đổi hợp pháp cho cửa hàng của bạn
 • Cập nhật các thông tin hợp pháp để xác minh quyền lợi của bạn

Việc đăng ký kinh doanh hộ gia đình là bước thiết yếu để bạn có thể bắt đầu kinh doanh hợp pháp trong năm 2020. Tuy nhiên, nếu bạn không tuân thủ đúng quy chế và quy định hợp pháp, bạn sẽ phải chịu những hậu quả trái phép. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ quy trình đăng ký kinh doanh hộ gia đình hơn.

0838.386.486