Hướng dẫn đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2 Thành Viên

Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2 Thành Viên để trở thành chủ doanh nghiệp là rất phức tạp và đòi hỏi có một quy trình chuẩn và cụ thể. Nếu bạn muốn bắt đầu một công ty có hai thành viên, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hướng dẫn quy trình và các bước yêu cầu đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2 Thành Viên.

Phân tích tình huống

Mỗi khi bạn có ý định để thành lập một doanh nghiệp có hai thành viên và bạn mới bắt đầu, thì bạn nên phân tích tình huống của doanh nghiệp bạn cần đăng ký. Bạn phải cố gắng tập trung vào hai vấn đề chính sau đây:

 • Mục đích kinh doanh: Bạn cần phải xác định mục đích kinh doanh của doanh nghiệp của mình. Nếu bạn không thực hiện nghiệp vụ kinh doanh đề ra trong mục đích mở thì bạn sẽ bị gạch nổ ngay.
 • Tài chính: Bạn cũng cần phải cân nhắc tài chính của công ty của bạn. Đây có thể là một tài liệu rất phức tạp khi đối với các doanh nghiệp nhỏ và trung bình.

Khi bạn đã có đủ thông tin về mục đích của doanh nghiệp và tình hình tài chính, bạn sẽ có thể tiến hành đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2 Thành Viên.

Các bước để đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2 Thành Viên

Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2 Thành Viên bao gồm những bước sau:

 1. Bước 1: Chọn tên doanh nghiệp của bạn
 2. Bước 2: Đăng ký tên doanh nghiệp tại cơ quan thuế
 3. Bước 3: Đăng ký doanh nghiệp với UBND
 4. Bước 4: Xác nhận với Cơ sở dữ liệu Sự nghiệp Việt Nam
 5. Bước 5: Đăng ký với Cục Thuế
 6. Bước 6: Đăng ký với Bộ Quốc phòng
 7. Bước 7: Đăng ký với Cơ quan tài chính
 8. Bước 8: Đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội
 9. Bước 9: Đăng ký với Cục Quản lý Đất đai
 10. Bước 10: Tạo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Tài liệu yêu cầu để đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2 Thành Viên

Bạn cần chuẩn bị các tài liệu yêu cầu sau đây trước khi đăng kí kinh doanh Công ty TNHH 2 Thành Viên:

 • Giấy chứng nhận đầu tư: Bạn cần cung cấp một giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp bởi cơ quan thuế.
 • Giấy miễn thuế: Bạn cũng cần phải cung cấp một giấy miễn thuế do cục thuế cấp.
 • Giấy ủy quyền: Nếu bạn cần một người đại diện pháp lý, bạn cần phải có một giấy ủy quyền giữa bạn và người đại diện pháp lý.
 • Giấy chứng nhận nộp thuế: Bạn cũng phải cung cấp một giấy chứng nhận nộp thuế, trong đó bạn cần xác định mã số thuế của doanh nghiệp của mình.
 • Giấy đăng ký kinh doanh: Bạn cần cung cấp một giấy đăng ký kinh doanh.
 • Giấy xác nhận đăng ký kinh doanh: Bạn cũng phải cung cấp một giấy xác nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp của mình.

Giải thích các khái niệm liên quan đến đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2 Thành Viên

Trước khi tiến hành quy trình đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2 Thành Viên, bạn nên hiểu một số khái niệm liên quan đến loại hình kinh doanh này:

 • Công ty TNHH 2 Thành Viên: Công ty TNHH 2 Thành Viên (Two Member Limited Liability Company) là một loại hình kinh doanh, trong đó có ít nhất hai thành viên, đồng ý chia sẻ rủi ro của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ hành vi nghiêm trọng nào do thành viên làm ra.
 • Tên doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp là tên được dùng để đại diện cho doanh nghiệp của bạn và là một phần quan trọng của quá trình đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2 Thành Viên.
 • Đối tác kinh doanh: Đối tác kinh doanh chính là hai thành viên của doanh nghiệp Công ty TNHH 2 Thành Viên, trong đó hai thành viên phải cùng đồng ý chia sẻ rủi ro và quản lý doanh nghiệp.
 • UBND: UBND là viết tắt của Uỷ Ban Nhân Dân, cũng được biết đến như là Uỷ Ban Địa phương, là cơ quan quản lý địa phương trực thuộc Chính phủ địa phương của đất nước.
 • Sự nghiệp Việt Nam: Sự nghiệp Việt Nam là cơ sở dữ liệu công bố các doanh nghiệp của đất nước để người dân có thể tìm kiếm các thông tin liên quan.
0838.386.486