Hướng dẫn đăng ký kinh doanh Cầm đồ

Khi bạn đã quyết định mở một kinh doanh cầm đồ, có một số thủ tục đăng ký mà bạn phải thực hiện với các cơ quan tài chính và bảo hiểm xã hội có liên quan. Để đảm bảo thêm sự hợp pháp, cũng như thanh toán các khoản thuế đúng thời hạn, bạn cũng cần phải được thông báo cho cả người dân và chính quyền cấp xã. Điều này sẽ giúp bạn đảm bảo rằng bạn đang hoạt động trong khuôn khổ pháp lý.

1. Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu thủ tục đăng ký, bạn cần phải làm cẩn thận một số việc cần làm sau:

 • Xác định địa chỉ văn phòng kinh doanh của bạn;
 • Xác định loại hình kinh doanh bạn đang hoạt động;
 • Xác định lĩnh vực kinh doanh của mình;
 • Tìm một tên công ty hợp lý;
 • Tìm hiểu luật pháp có liên quan;
 • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho đăng ký;
 • Chọn người đại diện hợp pháp.

Đề nghị bạn cũng nên tạo một hồ sơ tài liệu bao gồm thông tin của công ty, lên kế hoạch kinh doanh và các khoản chi phí. Điều này sẽ giúp bạn thực hiện thủ tục đăng ký một cách dễ dàng và an toàn hơn.

2. Thủ tục đăng ký

Sau khi bạn đã hoàn thành các bước trên, bạn có thể bắt đầu thủ tục đăng ký. Để được phép đăng ký một kinh doanh cầm đồ, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Điền thông tin cho Đơn Đăng Ký Kinh Doanh;
 • Cung cấp thông tin về người đại diện hợp pháp;
 • Cung cấp các tài liệu chứng minh;
 • Thông báo cho cơ quan Chính phủ có liên quan;
 • Thông báo cho cộng đồng;
 • Nộp hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh;
 • Đăng ký bảo hiểm xã hội;
 • Đăng ký thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Sau khi bạn hoàn tất các bước trên, cơ quan chức năng sẽ cấp cho bạn một thị thực đơn đăng ký bằng văn bản. Bạn cũng có thể yêu cầu xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký số.

3. Thuế và Bảo hiểm xã hội

Khi bạn đã đăng ký thành công kinh doanh cầm đồ, bạn cũng cần phải đăng ký bảo hiểm xã hội cho cả bạn và nhân viên của bạn. Bạn cũng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để đảm bảo rằng bạn đã thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn các khoản thuế nhà nước. Vì vậy, bạn cần phải đề nghị hỗ trợ từ một nhà cung cấp dịch vụ thuế hoặc luật sư thuế có kinh nghiệm.

4. Thông báo cho các cơ quan chức năng

Sau khi bạn đã hoàn tất các bước trên, bạn cần phải thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan để bạn có thể được người dân và chính quyền cấp xã biết rằng bạn đang hoạt động trong khuôn khổ pháp lý. Để làm điều này, bạn cần phải điền vào một Đơn thông báo hoạt động kinh doanh và nộp nó cho các cơ quan chức năng có liên quan.

5. Thông báo cho cộng đồng

Tuyệt đối không thể bỏ qua việc thông báo cho cộng đồng. Bạn cần phải công bố thông tin kinh doanh của mình trên các cổng thông tin công cộng mà mọi người hoặc các cơ quan chức năng có thể nhìn thấy. Điều này sẽ giúp bạn đạt mục tiêu kinh doanh một cách dễ dàng hơn.

Vậy là bạn đã hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh cầm đồ của mình. Bạn cũng cần phải giữ thông tin kinh doanh của mình đã được đăng ký trên các cổng công cộng cập nhật và luôn luôn đảm bảo rằng bạn đang hoạt động trong khuôn khổ pháp lý.

0838.386.486