Hướng Dẫn Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 133

Báo cáo tài chính là một phần quan trọng của công việc của một doanh nghiệp. Theo thông tư 133 của Bộ Tài Chính Việt Nam, nhà đầu tư và cổ đông của một doanh nghiệp phải có một báo cáo tài chính kịp thời và chính xác. Bài viết này sẽ hướng dẫn các đầu tư và cổ đông làm báo cáo tài chính theo thông tư 133 một cách hiệu quả.

1. Yêu Cầu Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 133

Theo Thông tư 133 của Bộ Tài Chính Việt Nam, báo cáo tài chính phải được làm theo các yêu cầu sau:

 • Tất cả các doanh nghiệp phải làm báo cáo tài chính hàng năm.
 • Báo cáo tài chính phải được cập nhật kịp thời.
 • Báo cáo tài chính phải chứa các khoản thu nhập, chi phí, tài sản và các khoản tính thuế.
 • Các công bố tài chính phải được làm theo quy định của Bộ Tài Chính.
 • Các công bố tài chính phải được làm theo quy định của Bộ Thương mại và Công nghiệp.

2. Các Bước Để Làm Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 133

Để làm báo cáo tài chính theo thông tư 133, các đầu tư cần làm các bước sau:

 • Tổng hợp dữ liệu: Trước tiên, bạn cần phải tổng hợp tất cả các dữ liệu cần thiết để tạo ra một báo cáo tài chính. Những dữ liệu này bao gồm các khoản thu nhập, chi phí, tài sản và các khoản tính thuế.
 • Xem xét thông tin: Sau khi tổng hợp đầy đủ dữ liệu, bạn cần xem xét thông tin một cách kỹ càng và chính xác. Nếu có bất kỳ sai sót nào, bạn cần sửa chữa ngay lập tức.
 • Viết báo cáo: Sau khi kiểm tra dữ liệu, bạn cần bắt đầu viết nội dung cho báo cáo tài chính. Viết báo cáo phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Bộ Tài Chính và Bộ Thương mại và Công nghiệp.
 • Kiểm tra lại: Cuối cùng, bạn cần kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo báo cáo là chính xác và đầy đủ các thông tin cần thiết.

3. Các Quy Tắc Để Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 133

Khi làm báo cáo tài chính theo thông tư 133, các đầu tư cần tuân thủ các quy tắc sau:

 • Tất cả các báo cáo tài chính phải được kiểm tra và xác nhận bởi một trưởng phòng tài chính.
 • Các báo cáo tài chính phải được làm theo quy định của Chứng chỉ quốc gia về dữ liệu tài chính.
 • Tất cả các báo cáo tài chính phải được đăng tải trên trang mạng của công ty.
 • Tất cả các căn cứ pháp lý và hợp đồng phải được cập nhật để đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính.
 • Tất cả các doanh nghiệp phải giữ bản sao của các báo cáo tài chính trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày.

4. Kết Luận

Với các hướng dẫn trên, chúng ta hi vọng rằng các đầu tư có thể làm báo cáo tài chính hiệu quả chính xác theo thông tư 133 của Bộ Tài Chính Việt Nam. Báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thành công và tài chính của một doanh nghiệp, vì vậy các đầu tư cần làm báo cáo tài chính một cách chính xác và kịp thời.

0838.386.486