Hợp đồng thành lập Công ty trong Luật doanh nghiệp Việt Nam

Khi thành lập một công ty trong Luật doanh nghiệp Việt Nam, hợp đồng thành lập công ty sẽ là phần không thể thiếu trong quá trình thành lập công ty của bạn. Hợp đồng thành lập công ty là bộ tài liệu khái quát và cụ thể đối với quy trình thành lập công ty, số lượng cổ đông, số lượng vốn điều lệ, số lượng giấy phép đăng ký và các chi tiết liên quan. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu và phân tích quy trình thành lập một công ty dựa trên Luật doanh nghiệp Việt Nam, trong đó bao gồm hợp đồng thành lập công ty.

1. Nội dung hợp đồng thành lập công ty

Hợp đồng thành lập công ty cung cấp thông tin chi tiết về việc thành lập công ty, các thỏa thuận liên quan và những gì mà công ty phải thực hiện sau khi được thành lập. Thông tin này bao gồm:

 • Tên công ty.
 • Văn bản điều lệ.
 • Tên và địa chỉ của cổ đông.
 • Số lượng và giá trị cổ phiếu mà cổ đông đã nhận.
 • Quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông.
 • Giá trị vốn điều lệ của công ty.
 • Mục đích thành lập công ty.

Hợp đồng thành lập công ty phải được kí tên bởi ít nhất 2 cổ đông, tức là mỗi trong 2 cổ đông phải ký tên bên dưới hợp đồng. Sau khi hợp đồng thành lập công ty được kí và đề nghị để công ty hoàn thành thủ tục thành lập công ty, Cục chứng khoán và các cơ quan có liên quan sẽ thực hiện quy trình kiểm tra và xác nhận hợp đồng thành lập công ty.

2. Quy định Luật doanh nghiệp Việt Nam về hợp đồng thành lập công ty

Theo quy định của Luật doanh nghiệp Việt Nam (LĐN), các công ty của Việt Nam phải có hợp đồng thành lập công ty để thành lập công ty một cách hợp pháp. Hợp đồng thành lập công ty phải bao gồm các thông tin cơ bản được công bố, các thỏa thuận về quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông, thỏa thuận về vốn điều lệ, mục đích thành lập công ty và thông tin liên quan khác.

3. Những quy trình thực hiện hợp đồng thành lập công ty

Để thành lập một công ty hợp pháp, các cổ đông phải thực hiện các quy trình như sau:

 • Soạn thảo và thỏa thuận hợp đồng thành lập công ty, bao gồm tên công ty, văn bản điều lệ, số lượng và giá trị cổ phiếu, vốn điều lệ, mục đích và quyền lợi và nghĩa vụ cổ đông.
 • Ký hợp đồng thành lập công ty.
 • Cổ đông của công ty đóng vốn vào ngân hàng.
 • Tổ chức cuộc họp cổ đông để chấp thuận và phê duyệt văn bản điều lệ.
 • Đăng ký công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Nộp các thông tin báo cáo vào cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Ký giấy phép đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tất cả các quy trình trên phải được thực hiện trước khi công ty có thể được thành lập và được công bố ngay tại quảng cáo trong Báo cáo địa phương hoặc ở báo chí của các cơ quan thuộc Bộ Tư Pháp.

4. Tổng kết

Hợp đồng thành lập công ty là một phần quan trọng không thể thiếu trong quá trình thành lập công ty dựa trên Luật doanh nghiệp Việt Nam. Bài viết trên đã giới thiệu và đưa ra hợp đồng thành lập công ty có trong Luật doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời phân tích các quy trình thực hiện hợp đồng thành lập công ty. Cuối cùng, nên lưu ý rằng, việc thành lập một công ty phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Luật doanh nghiệp Việt Nam để tạo điều kiện hợp pháp cho hoạt động kinh doanh của công ty.

0838.386.486