Hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Để thành lập thành công một doanh nghiệp có vốn nước ngoài, các nhà điều hành cần phải làm rõ những yêu cầu pháp lý, và cần có một hồ sơ đầy đủ và chính xác. Chúng ta sẽ tổng quan một số yêu cầu đối với hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài.

1. Yêu cầu về luật pháp

Để thành lập một công ty với vốn nước ngoài, nhà điều hành cần phải làm rõ những yêu cầu pháp lý, bao gồm:

 • Luật doanh nghiệp: phát hành các quy định của luật doanh nghiệp, bao gồm những quy định về đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài và tỷ lệ vốn phải đầu tư của doanh nghiệp.
 • Luật tài chính: định nghĩa các yêu cầu bắt buộc về các hình thức đầu tư, các lỗi của nhà đầu tư nước ngoài và các quan tâm của chúng.
 • Luật thuế của nước cục bộ: trong đó, các nhà điều hành phải thực hiện các quy định về thuế phát sinh từ doanh nghiệp.
 • Luật đầu tư nước ngoài: quy định các hình thức đầu tư nước ngoài và mức tỷ lệ đầu tư nhất định.

2. Hồ sơ thành lập

Khi bắt đầu công tác thành lập doanh nghiệp, người quản lý cần phải gửi hồ sơ về các yêu cầu trên. Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp: gồm tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, loại hình doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản ghi các khoản đầu tư: định nghĩa một số thông tin về khoản đầu tư, bao gồm số vốn đầu tư, hình thức và thời gian đầu tư.
 • Giấy phép đầu tư nước ngoài: được cấp bởi chính phủ của nước có vốn ngoại quốc.
 • Giấy chứng nhận đầu tư: phát hành bởi cơ quan thuế quốc gia của nước đó.
 • Giấy phép kinh doanh nước ngoài: được cấp bởi cơ quan thuế quốc tế của nước đó.

3. Quy trình thành lập

Khi hoàn thành hồ sơ, doanh nghiệp sẽ tiến hành quy trình thành lập, bao gồm:

 • Biên bản Tự xây dựng doanh nghiệp: nhằm xác định các quy trình thành lập và cụ thể hóa các quy định pháp lý liên quan đến doanh nghiệp.
 • Xác định tài sản đầu tư: xác định tên, số lượng, giá trị của từng loại tài sản đầu tư và đầu tư của nước ngoài.
 • Tổ chức họp Ban điều hành: tổ chức bàn giao lãnh đạo và nhận nhiệm vụ của nhà điều hành.
 • Đăng ký các tài khoản ngân hàng: đối với các tài khoản ngân hàng trong nước, các nhà điều hành cần xác nhận với ngân hàng và đăng ký phù hợp.
 • Tổ chức giải trình công bố doanh nghiệp: công bố thông tin doanh nghiệp tại cổng thông tin quốc gia hoặc các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế.

4. Quy định tài chính

Bên cạnh yêu cầu pháp lý đối với hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài, các nhà lãnh đạo cần cẩn thận về các quy định tài chính của nước đó.

 • Tỷ lệ đầu tư tối thiểu: trong một số nước có quy định về tỷ lệ đầu tư của nước ngoài trên hồ sơ thành lập, tỷ lệ tối thiểu để hợp lệ là từ 25% đến 50%.
 • Giới hạn loại hình đầu tư: trong một số trường hợp, nước sẽ quy định chỉ cho phép một số loại hình đầu tư cho doanh nghiệp.
 • Giới hạn đại diện đầu tư: trong một số trường hợp, nước cũng thiết lập các giới hạn đại diện nước ngoài của doanh nghiệp, chẳng hạn như số lượng, hình thức, quyền lợi và trách nhiệm.

5. Hạn chế

Khi thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài, đôi khi cũng có những hạn chế cụ thể. Các công ty cần lưu ý những nguyên nhân này khi thực hiện hồ sơ thành lập. Một số hạn chế chính bao gồm:

 • Hạn chế về độ tuổi: những người quản lý phải trên một tuổi nhất định.
 • Hạn chế về tài sản: các nhà đầu tư nước ngoài phải nộp các bằng chứng về tài sản trước khi được đầu tư.
0838.386.486