Hộ kinh doanh cá thể – Viên cho là có lợi cho kinh doanh của bạn

Việc sử dụng một Hộ kinh doanh cá thể (LLC) để bảo vệ khoản vay nghề nghiệp của bạn trước đối phó với các đòn bẩy công có lợi. LLC cũng giúp bạn tạo ra hồ sơ chi tiết bền vững riêng biệt giữa các hoạt động kinh doanh thương mại của bạn và tài sản cá nhân của bạn. Điều này cung cấp cho bạn một lợi thế trong việc bảo vệ khối tài sản của bạn trước nguy cơ hoạt động kinh doanh thất bại. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về lợi ích lớn nhất của một Hộ kinh doanh cá thể (LLC), cũng như các khía cạnh để xem xét trước khi đăng ký một LLC.

Mục đích của Hộ kinh doanh cá thể

Mục đích chính của một Hộ kinh doanh cá thể được xác định là tách khối tài sản của bạn ra các lĩnh vực riêng biệt. LLC giúp bạn bảo vệ tài sản của mình trước các đối phó liên quan đến khoản vay nghề nghiệp của bạn và cung cấp bảo vệ tài sản cho chủ sở hữu hiện tại. LLC cũng cung cấp cho bạn một số lợi ích thuế hoàn toàn khác nhau và là phù hợp với các khách hàng lớn hơn với các điều khoản thanh toán thuế có thể được sử dụng. Ngoài ra, LLC có thể là phù hợp để bạn làm nghề kinh doanh khi bạn muốn thực hiện các hoạt động kinh doanh trên phạm vi của một quốc gia hoặc một số các quốc gia.

Lợi ích về tài chính của Hộ kinh doanh cá thể

  • Tuỳ biến chính thuế: LLC cho phép bạn lựa chọn cách thuế doanh nghiệp của bạn được tính. Bạn có thể chọn giữa thanh toán thuế tại thời điểm lên đến các lợi ích thuế cụ thể.
  • Tài sản của bạn được bảo vệ: Hộ kinh doanh cá thể giúp bạn phân biệt rõ ràng giữa tài sản cá nhân và tài sản của doanh nghiệp. Cung cấp cho bạn một bảo vệ thực sự để tránh các đòn bẩy công.
  • Lợi ích từ các hình thức khuyến cáo: LLC cũng cung cấp cho bạn một số lợi ích tài chính từ các hình thức khuyến cầu, chẳng hạn như mức thuế ưu đãi và thực hiện các mục tiêu tài chính khác nhau.

Điều cần xem xét trong quá trình đăng ký Hộ kinh doanh cá thể

Khi quyết định tạo một Hộ kinh doanh cá thể, bạn cần xem xét các yếu tố cơ bản sau:

  • Quy định luật pháp: Luật pháp của tiểu bang cần phải được tuân thủ khi tạo một LLC. Các quy định này có thể được xem xét và xác định trước khi bạn tiến hành quy trình đăng ký.
  • Phí đăng ký: Một trong những điều cần xác định là mức phí đăng ký LLC và thời gian để hoàn thành quy trình này. Không chỉ cần phải trả phí để tạo một LLC, bạn cũng cần phải trả phí hàng năm để giữ hồ sơ luôn là hợp lệ.
  • Tài sản chung: Trong quy trình đăng ký một LLC, bạn cần phải xem xét các tài sản chung. Bạn cần phải chủ động trong việc xác định và giữ tài sản chung, chẳng hạn như số tiền đang dành cho hoạt động kinh doanh.

Một Hộ kinh doanh cá thể có thể cung cấp cho bạn một hợp đồng bền vững để bảo vệ khoản vay nghề nghiệp của bạn và tài sản cá nhân của bạn trước các đối phó. Tuy nhiên, bạn cần phải xem xét cẩn thận các yếu tố cơ bản trước khi bắt đầu quy trình đăng ký một LLC.

0838.386.486