Giới thiệu về dịch vụ làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc tính toán, thực hiện các quyền bảo đảm của các người thuê nhập cá nhân theo các luật lao động và quy định của pháp luật thuế. Việc làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thể bảo vệ quyền lợi và quyền hạn của người thuê nhập cá nhân, một cách hợp pháp và toàn vẹn.

1. Công ty dịch vụ làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Các công ty dịch vụ làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân là một loại dịch vụ đặc biệt, giúp khách hàng thực hiện việc làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân một cách hợp lý và hợp pháp.

Với các dịch vụ của các công ty dịch vụ làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nhà thuê nhập cá nhân sẽ được hỗ trợ bởi:

 • Dịch vụ tư vấn, giúp khách hàng hiểu rõ về các quy tắc và hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Dịch vụ lập bảng kê thu nhập, giúp khách hàng có được bảng kê thu nhập chính xác để cung cấp cho cơ quan thuế.
 • Dịch vụ lập tờ khai thu nhập cá nhân, giúp khách hàng điền và gửi đúng tờ khai thu nhập cá nhân và nộp đúng thời hạn để tránh vi phạm pháp luật.
 • Dịch vụ ủy quyền làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, giúp các khách hàng có thể sử dụng dịch vụ ủy quyền làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân một cách hợp lý.
 • Kiểm tra quyết toán thu nhập, giúp khách hàng tìm ra và giải quyết các sai phạm về quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

2. Lợi ích của dịch vụ làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân cung cấp những lợi ích như sau:

 • Giúp người thuê nhập cá nhân thực hiện đúng các quyền lợi và các quy định của luật thuế.
 • Giúp người thuê nhập cá nhân tính toán chính xác các khoản thu nhập và nộp đúng thời hạn.
 • Giúp người thuê nhập cá nhân tránh được phạm phải các cước phí trùng thu và trừng phạt tài chính.
 • Giúp người thuê nhập cá nhân có thể tự tin xử lý các quyết toán thuế thu nhập cá nhân một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

3. Điều kiện sử dụng dịch vụ làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Để được cung cấp dịch vụ làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, khách hàng cần thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Tự làm khai thu nhập cá nhân hoặc ủy quyền công ty dịch vụ làm quyết toán thuế để thực hiện.
 • Là người thuê nhập cá nhân có thu nhập hàng tháng trên 15 triệu đồng và hợp lệ.
 • Có các giấy tờ hợp lệ và cần thiết cho việc làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân (CMND, Hộ khẩu, chứng từ công ty, sao kê lương, các hợp đồng…).
 • Đã hoàn tất các thủ tục liên quan đến làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

4. Quy trình làm việc trong dịch vụ làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Sau khi khách hàng đã đạt được các điều kiện sử dụng dịch vụ làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quy trình làm việc của công ty dịch vụ làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân chung là như sau:

 • Cung cấp các dịch vụ tư vấn cho khách hàng.
 • Hỗ trợ khách hàng điền và lập bảng kê thu nhập.
 • Lập và nộp tờ khai thu nhập cá nhân trên mạng.
 • Nộp các hồ sơ đến cơ quan thuế.
 • Kiểm tra lại bản quyết toán.
 • Thông báo kết quả cho khách hàng.

5. Kết luận

Với dịch vụ làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các công ty dịch vụ làm quyết toán thuế, người thuê nhập cá nhân sẽ được hỗ trợ một cách tốt nhất trong việc đảm bảo quyền lợi và tránh những sai phạm trong việc làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Do đó, khách hàng có thể yên tâm thực hiện thủ tục này một cách toàn vẹn và được bảo vệ quyền lợi đáng kể.

0838.386.486