Giấy phép kinh doanh Chi Nhánh: Mọi Thứ Bạn Cần Biết

Hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, đều có nhiều chi nhánh trên cả nước. Thực hiện các hoạt động kinh doanh ở những chi nhánh này cần phải có sự cho phép của cơ quan chức năng. Dưới đây là bài tổng hợp về giấy phép kinh doanh chi nhánh, để giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình nhận giấy phép.

1. Giấy Phép Kinh Doanh Chi Nhánh Là Gì?

Giấy phép kinh doanh chi nhánh là giấy phép bổ sung được cấp trên cơ sở Giấy phép Đăng ký Kinh Doanh (ĐKKD) của doanh nghiệp. Nó sẽ cho phép doanh nghiệp mở thêm một chi nhánh hoặc điểm bán hàng (nếu có) ở một vị trí hoặc địa bàn khác.

2. Hiểu Rõ Về Quy Trình Nhận Giấy Phép

Nhận giấy phép kinh doanh chi nhánh cần doanh nghiệp có một số bước chuẩn bị căn bản mà bạn cần làm như sau:

 • Xác định địa chỉ chi nhánh – Doanh nghiệp phải xác định được địa chỉ chính xác của chi nhánh mới của họ, vì đây sẽ là thông tin cần thiết khi nộp hồ sơ nhận giấy phép.
 • Hoàn thành hồ sơ – Sau khi xác định được địa chỉ, doanh nghiệp sẽ cần hoàn thành hồ sơ xin giấy phép và nộp hồ sơ này đến cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Kiểm tra hoàn thành hồ sơ – Sau khi nộp hồ sơ, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra kỹ hồ sơ. Nếu hồ sơ đã được hoàn thành đúng cách, họ sẽ tiến hành xét duyệt và cấp giấy phép cho Chi nhánh của doanh nghiệp.

3. Tài Liệu Cần Thiết Khi Nộp Hồ Sơ

Khi nộp hồ sơ nhận giấy phép kinh doanh chi nhánh, bạn sẽ cần cung cấp các tài liệu sau đây:

 • Giấy Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) – Bạn sẽ cần cung cấp Đơn Đăng ký Kinh Doanh (ĐKKD). Doanh nghiệp sẽ chứng minh được việc đảm bảo bởi ĐKKD đã được cấp đầy đủ.
 • Giấy ủy quyền – Ở trường hợp doanh nghiệp do ai đó đại diện, bạn sẽ cần cung cấp Giấy ủy quyền để chứng minh được. Trong tài liệu này, bạn sẽ phải nêu rõ nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của đại diện trong quá trình nộp hồ sơ giấy phép cho doanh nghiệp.
 • Bản đăng ký cấp giấy phép kinh doanh chi nhánh – Bạn sẽ cần cung cấp Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh chi nhánh cho doanh nghiệp của bạn.
 • Hồ sơ hoàn tất – Cuối cùng, bạn cần chứng minh rằng doanh nghiệp của mình đã hoàn tất số tài liệu cần thiết cho việc nhận giấy phép và đó là hồ sơ hoàn tất.

4. Ưu Điểm Của Giấy Phép Kinh Doanh Chi Nhánh

Khi có được Giấy phép kinh doanh chi nhánh, doanh nghiệp sẽ có nhiều lợi ích như sau:

 • Doanh nghiệp có thể mở rộng hệ thống chi nhánh của họ.
 • Doanh nghiệp có thể tăng được hệ thống bán hàng và phục vụ khách hàng hơn.
 • Giấy phép cho phép tổ chức được hoạt động bán lẻ ở nhiều địa bàn khác nhau.
 • Doanh nghiệp sẽ có thể truyền thông và quảng bá sản phẩm hơn.

5. Kết Luận

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu qua về Giấy phép kinh doanh Chi nhánh. Như vậy, để nhận giấy phép kinh doanh chi nhánh, doanh nghiệp cần phải làm hồ sơ đầy đủ và nộp hồ sơ này đến cơ quan chức năng có thẩm quyền. Sau khi đã xét duyệt, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy phép, và với giấy phép này, doanh nghiệp sẽ dễ dàng mở rộng hệ thống bán hàng của họ và có nhiều cơ hội tiến hóa nghiệp vụ.

0838.386.486